Eesti riik ei pikenda Valeri Reshetnikovi elamisluba

Eesti riik ei pikenda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhi, metropoliit Eugeni, kodanikunimega Valeri Reshetnikov elamisluba, kuna tema tegevus on Eestile julgeolekuohuoht.

Vene Föderatsiooni kodanik Valeri Reshetnikov esitas PPA-le elamisloa pikendamise taotluse, mille pikendamisest PPA keeldub. Tema senine tähtajaline elamisluba aegub 6. veebruaril.

„Riik otsustas elamisloa pikendamisest keelduda, kuna Reshetnikov toetab oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes agressorit ning ta pole vaatamata varasematele hoiatustele oma käitumist muutnud,“ selgitas Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Muuhulgas on Siseministeeriumi esindajad Reshetnikoviga korduvalt rääkinud ja talle selgitanud, et tal tuleb oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes loobuda Kremli režiimi ja Venemaa sõjategevuse õigustamisest. Vaatamata varasematele hoiatustele pole Reshetnikov Eesti õigus- ja väärtusruumi sobimatut teguviisi muutnud. Seetõttu on Reshetnikovi tegevus riigile julgeolekuohuks.

Elamisloa pikendamise taotluse menetluses võeti muuhulgas arvesse Reshetnikovi tegevust Moskva Patriarhaadi esindajana Eestis, tema avalikke sõnavõtte ning vaadati mõjusid sisejulgeolekule. Oma hinnangu andis ka Kaitsepolitseiamet. „Kaitsepolitseiameti hinnangul on Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill Vene Õigeusukiriku usujuhina järjekindlalt õigustamas ja toetamas Kremli režiimi verist agressiooni Ukraina vastu. Nii Moskva patriarhi kui ka metropoliit Eugeni tegevus on aidanud kaasa VF julgeolekupoliitika elluviimisele Eestis,“ ütles Aru ja lisas, et meeles peab pidama, et peale täieulatusliku sõja algust Ukrainas kuulutas Riigikogu Venemaa Föderatsiooni terroristlikuks riigiks.

Reshetnikovil on Eestis olnud tähtajaline elamisluba kokku neli aastat. Varasemalt on talle elamisluba antud lühendatud ajaks ehk kahel korral kaheks aastaks, viimati vahetult enne VF täiemahulist agressiooni Ukrainas. Lähisugulasi tal Eestis ei ole.
Reshetnikovi tähtajaline elamisluba aegub 6. veebruaril ning ta peab siis Eestist lahkuma. PPA on saatnud Valeri Reshetnikovile teate elamisloa pikendamise keeldumisest.

„Reshetnikovi tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise puhul on tegemist konkreetse inimese käitumisest tuleneva hinnanguga, mis ei puuduta Eestis tegutsevat Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikut ega usklikke,“ kinnitas Aru.

Britta Sepp
PPA pressiesindaja