Eesti sõlmis uute ID-kaartide väljaandmiseks lepingud Soome ja Belgia ettevõtetega

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) sõlmis lepingu Soome ettevõttega Thales DIS Finland Oy (Thales) ja Belgia ettevõttega Zetes SA (Zetes), et hakata 2025. aasta lõpust välja andma uusi ID-kaarte. Lisaks ID-kaardile uuendatakse ka elamisloakaarti, e-residendi digitaalset isikutunnistust, diplomaatilist isikutunnistust ja rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistust.

Identiteedi ja staatuste büroo juht Liis Valk selgitas, et PPA liigub uute lepingutega keskkonnasõbralikumate lahenduste suunas ning pöörab senisest suuremat rõhku kasutajamugavusele dokumentide väljaandmise protsessis. „Lisaks kasutajamugavusele on oluline, et dokumendi füüsiline ja elektrooniline osa vastaksid Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevatele kõrge turvalisuse nõuetele, et inimeste usaldus ID-kaardi vastu püsiks kõrge,“ lisas Valk.

PPA lepingupartner Thales hakkab vastutama dokumentide plankide tootmise, tarnimise ja isikustamisteenuse osutamise eest. Kaheksa-aastase lepingu eeldatav maksumus on 28 miljonit eurot ning PPA tellib ettevõttelt hinnanguliselt üle 2,3 miljoni dokumendi. Belgia ettevõte Zetes tagab sertifitseerimisteenuse ja kvalifitseeritud usaldusteenuse osutamise, mis võimaldab inimesel e-keskkonnas oma isikusamasust kinnitada ja anda digitaalset allkirja. Lepingu eeldatav maksumus on 26 miljonit eurot.

„Järgneva pooleteist aasta jooksul töötame välja dokumentide kujunduse, teeme arendusi infosüsteemides ja ettevalmistusi uute dokumentide kasutusele võtmiseks e-teenustes,“ rääkis identiteedi ja staatuste büroo juht.

Hankemenetlus dokumentide plankide tootmise, tarnimise ja isikustamisteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks võttis oodatust kauem aega kohtuvaidluste tõttu, kus hankes osalenud ettevõtted vaidlustasid hankekomisjoni poolt tehtud otsused. Kõikides läbikäidud kohtuastmetes leiti, et PPA otsused olid õiguspärased ning leping sõlmiti hanke võitnud Soome ettevõttega Thales.

Praegu toodab Eesti ID-kaarte Prantsusmaa ettevõte IDEMIA France SAS, kes on sõlminud sertifitseerimisteenuse ja kvalifitseeritud usaldusteenuse osutamise lepingu Eesti ettevõttega SK ID Solutions AS.

Martin Raid
PPA pressiesindaja
+372 5191 8772