Eestis seaduslikult viibivad välismaalased saavad lühiajaliselt Eestis töötada ka eriolukorras

Eestis seaduslikult viibivad välismaalased, kes ei ole kasutanud ära maksimaalset lubatud aega, saavad jätkata Eestis töötamist. Eelduseks on, et seda soovib välismaalase tööandja, kes registreerib Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) välismaalase lühiajalise töötamise.

Välismaalased, kes olid 17. märtsi seisuga, mil hakkasid kehtima eriolukorrast tulenevad piirangud, Eestis ja kelle töötamine on PPAs registreeritud, saavad siin töötamist jätkata kuni registreeringu lõpuni. Kui kehtiv registreering saab läbi, aga maksimaalne töötamise aeg ei ole täitunud, saab tööandja töötamise uuesti registreerida. Maksimaalne lubatud lühiajalise töötamise aeg on 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul ja hooajatööde korral 270 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul.

Välismaalane, kelle lühiajaline töötamine on PPAs registreeritud, kuid kes ei viibinud piirikontrolli taastamise ajal Eestis, ei saa eriolukorra ajal riiki siseneda isegi siis, kui tal on viisa või viisavaba viibimise õigus olemas.

Välismaalastel, kellel ei ole enam Eestis tööd, soovitame esimesel võimalusel oma koduriiki tagasi pöörduda, kui piiriületused ja transport seda võimaldab. Ühtlasi tuletame meelde, et tööandja on kohustatud pärast töösuhete lõpetamist tasuma töötaja koduriiki tagasipöördumise kulud.

Lühiajalise töötamise registreerimistaotluse saab esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses: https://etaotlus.politsei.ee/#/login

Leana Loide
PPA pressiesindaja
+372 525 4219
...