Eestis toimub rahvusvaheline merereostustõrje õppus Balex Delta

Kolmapäeval, 26. augustil toimub Naissaare lähedal iga-aastane Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni HELCOM õppus Balex Delta. Koostöös naaberriikidega harjutatakse suuremahulise merereostuse likvideerimist.

Õppuse legendi järgi põrkavad kokku kaks tankerit, mille tagajärjel saab üks meeskonnaliige raskelt vigastada ja viis inimest jäävad merel kadunuks. Pool tundi pärast kokkupõrget avastatakse õnnetuspaigas ulatuslik reostus, lekib vähemalt 200 tonni raskekütteõli.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) laevastiku juhi Kaupo Lääneranna sõnul saab PPA merevalvekeskus igal aastal keskmiselt 30 teadet võimalikest merereostusjuhtudest Eesti merealal, millest kinnitust leiab kuni kümme. „Üldjuhul on tegemist kergemate kütteõli laikudega, mida ei ole võimalik likvideerida. Sedavõrd suuremahulisi reostusjuhtumeid nagu mängime läbi õppusel, ei ole Läänemerel ammu juhtunud, paraku küll mujal maailmas,“ rääkis laevastiku juht ning lisas, et Soome lahes on väga tihe laevaliiklus ning liikvel on palju tankereid, kes rahvusvahelisi reegleid järgides oskuslikult tihedal laevateekonnal navigeerivad. „Õnnetuse puhul võivad kahjud keskkonnale olla laastavad ning ulatusliku reostuse tekkimisel Läänemerel on väga oluline tõhus koostöö naaberriikidega, et oht kiirelt likvideerida.“

Õppuse käigus harjutatakse läbi kõik merereostustõrje olulised elemendid: poomide veeskamine naftareostuse piiramiseks, traalimine poomiga ehk reostuse kokku koondamine suurelt merealalt, skimmerdamine ehk reostuse korjamine veepinnalt, kokkukorjatud reostuse laevalt laevale pumpamine ja reostust tekitava õnnetuslaeva kere inspekteerimine. Samuti kasutatakse droone reostusala täpsemaks tuvastamiseks ja seireks.

„Õppuse stsenaariumi järgi ei õnnestu reostust merel likvideerida ning osa sellest jõuab kaldale,“ selgitas Läänerand. Kaldareostusele reageerib Päästeamet oma tehnika ja vahenditega.

„Õppusepäeva peamine fookus on reostustõrjel, kuid harjutame samuti otsingu- ja päästetööde läbiviimist. Õnnetuste puhul on need tihti paraku lahutamatud ning kõige tähtsam on elude päästmise operatsioon. Ka õppusel tuleb esmalt anda abi inimestele ja korraldada raskelt viga saanud kannatanu kiire meditsiiniline evakueerimine merelt, kaasates kopterimeeskonna,“ rääkis Läänerand.

Sündmuste lahendamist juhib PPA merevalvekeskus koostöös Päästeameti ja Keskkonnainspektsiooniga.

Õppusel osaleb kokku kümme laeva Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist ja Eestist ning õhusõidukid PPA lennusalgast, samuti Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) tanker. Siseriiklikest ametkondadest osalevad lisaks PPAle Veeteede Amet, Päästeamet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet koos Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlikega.

Balex Delta on Läänemere riikide suurim reostustõrjealane ühisõppus. Esimene Balex Delta õppus toimus 1990. aastal Poolas. Eesti korraldab õppust kolmandat korda, viimati toimus õppus Eestis 2007. aastal. Õppust korraldab ja juhib PPA.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219