Eestis toimus reostustõrje õppus Balex Delta

Kolmapäeval, 26. augustil toimunud Balex Delta õppus andis kinnitust sujuvast koostööst ja Läänemere riikide ühisest soovist merd kaitsta.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) laevastiku juht Kaupo Lääneranna sõnul on selliste õppuste eesmärk naaberriikidega koostööd arendada ja kontrollida varasemalt kokku lepitud tegevuste toimimist. „Läänemeri on väga tundlik piirkond ning siin on oluline kõikide riikide panus, et ulatusliku reostuse tekkimisel keskkonda kaitsta,“ rääkis Läänerand ning lisas, et kõik osalejad andsid oma panuse ja näitasid, et Läänemere kaitse on meie kõigi huvides.

„Eile toimunud õppuse raames astusime veel ühe sammu edasi oma koostöös Soomega, kui tankisime Eesti kopterit Soome piirivalvelaeva Turva pardal. Tegime seda esmakordselt ja tegelikult on see üleüldse haruldane, et ühe riigi kopterit tangitakse teise riigi laeva pardal – see tähendab, et kopterimeeskond ei pidanud tankimiseks maismaale naasma,“ selgitas Läänerand. „Elude päästmise vaates on iga minut kriitiline ning see andis võimaluse meie kopteril kauem õhus olla ning otsingu- ja päästetöödele pühenduda. Loodame, et see saab võimalikuks ka õppuste väliselt, kui Eesti kopteril on vaja Soome lahel tööd teha ja Turva on läheduses,“ kirjeldas laevastiku juht ning lisas, et PPA-l ei ole praegu õhusõiduki tankimise võimekusega laeva.

Kõik õppuse planeeritud tegevused mängiti läbi ning õppus sujus. „Esmane tagasiside osalejatelt ja hindajatelt on positiivne. Toodi välja hea raadioside püsimist ja ka seda, et õppuse elemendid toimusid järjest ja kiiresti, nii nagu see ka reaalse sündmuse ajal on,“ kirjeldas Läänerand. Esimesena pidid üksused lahendama otsingu- ja päästetööde operatsiooni, mille käigus tuli muuhulgas tankerilt Vigri evakueerida raskelt viga saanud ja teadvuseta meeskonnaliige. Lennusalga meeskond vintsis kannatanu kopterisse ning ta toimetati Soome piirivalvelaeva Turva hospidali.

Pärast abivajajate päästmist mindi reostustõrje elementide juurde, kus igal osaleval laeval oli oma ülesanne. Eesti laevad tegelesid mitmete erinevate ülesannetega: näiteks PPA laeva Kindral Kurvitsa pardalt veesati 400 meetrit õlitõkkepoome reostuse piiramiseks ning koostöös Veeteede Ameti laeva Sektori ja PPA Rajuga traaliti poomiga ehk reostus koondati suurel merealal kokku. Samuti tegeleti skimmerdamise ehk reostuse veepinnalt korjamisega ja reostuse laevalt laevale pumpamisega. EMSA tanker Norden ja Turva teostasid alas ka droonilennud.

Päästeamet harjutas mereõppusega samaaegselt rannikureostuse likvideerimist, sest õppuse legendi järgi ei õnnestunud kogu reostust merelt likvideerida ja osa sellest kandus rannikule.

Õppusel osales kokku kümme laeva Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist ja Eestist ning õhusõidukid PPA lennusalgast, samuti Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) tanker. Siseriiklikest ametkondadest osalesid lisaks PPA-le Veeteede Amet, Päästeamet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet koos Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlikega.

Balex Delta on Läänemere riikide suurim reostustõrjealane ühisõppus. Esimene Balex Delta õppus toimus 1990. aastal Poolas. Eesti korraldas õppust kolmandat korda.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219