Europoli tegevdirektor allkirjastas Tallinnas oma töölepingu

Europoli uus tegevdirektor Catherine de Bolle kohtus sellel nädalal Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ning peadirektori asetäitja Priit Pärknaga. Töise kohtumise lõpetuseks allkirjastati Europoli uue tegevdirektori tööleping järgmiseks neljaks aastaks.

Europoli värske juht Catherine de Bolle ja PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna allkirjastavad töölepingu

Praegune Belgia Föderaalpolitsei ülemkomissar Catherine De Bolle kohtus sel nädalal PPA peadirektori Elmar Vaheri ja praeguse Europoli haldusnõukogu esimehe Priit Pärknaga. Kohtumise eesmärgiks oli rääkida liikmesriikide ning Politsei- ja Piirivalveameti ootustest Europolile ning koostöö arendamisest.

Europoli haldusnõukogu esimees Priit Pärkna loodab, et töine kohtumine on hea algus senisest veelgi produktiivsemale koostööle Europoli ja haldusnõukogu vahel. „Meie jaoks on koostöö ja sünergia liikmesriikide ning Europoli vahel vajalikud selleks, et saaksime ühiselt turvalisema Euroopa nimel töötada. Olemasoleva info operatiivne vahetus ja Europoli analüütilise toe valmidus on rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemisel väga tähtsal kohal,“ sõnas Pärkna.

Tema sõnul ei tohi unustada ka seda, et kuritegevus kolib järjest enam kübermaailma. „Hübriidohud ja küberkuritegevus panevad riike järjest enam omavahel suhtlema. Lisaks ka suured kriisiolukorrad nagu rändekriis või terrorism. Euroopa turvalisust saame tagada vaid ühiselt,“ ütles haldusnõukogu esimees.
Europoli tegevdirektor Catherine De Bolle ütles, et tal on au ja privileeg võtta vastu Europoli tegevdirektori ametikoht: „Ma tean, et tegemist on märkimisväärse kohustusega, aga olen valmis koostöös Europoli Haldusnõukoguga edasi liikuma. Minu jaoks on oluline, et Europol jätkaks liikmesriikide toetamist ja Euroopa kodanike abistamist.“

Europoli tegevdirektori ametiaeg on neli aastat ja seda saab ühe korra pikendada. Praeguse tegevdirektori Rob Wainwrighti ametiaeg lõpeb 1. mail 2018.

Olja Kivistik
PPA pressiesindaja
530 883 44