GFC Good Finance Company AS töötajaid kahtlustatakse rahapesus ja omastamise katses

Keskkriminaalpolitsei pidas rahapesukahtlusega kinni kolm GFC Good Finance Company AS töötajat, kellest kaks Harju Maakohus vahistas. Ühele kinnipeetule esitati kahtlustus ka omastamise katses.

Üleeile, 9. detsembril peeti rahapesus kahtlustatavatena kinni 36-aastane Andrii, 56-aastane Tiiu ja 40-aastane Aleksei. Kriminaalasjas seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et GFC-s on 2018. aastal varjatud rahapesukahtlaseid tehinguid, mille tulemusena on makseasutuse kaudu liikunud ligi 3 miljonit eurot kuritegelikust tegevusest saadud raha. Lisaks esitati Tiiule kahtlustus selles, et ta püüdis omastada ligi 8 miljonit eurot.

Riigiprokurör Marek Vahingu sõnul on kriminaalmenetluse raames GFC tegevuse kontrollimiseni jõutud prokuratuuri, Keskkriminaalpolitsei, Kaitsepolitsei ja Finantsinspektsiooni koostöö tulemusena. Finantsinspektsioon on GFC-lt tegutsemisloa ära võtnud ning äriühing selles valdkonnas edasi ei tegutse. „Oleme partnerasutustega suunanud oma tähelepanu võimalikele Eestis tegutsevatele professionaalsetele rahapesijatele. Koostöö tulemusena oleme kontrollimas Eestis makseasutusena tegutsenud GFC Good Finance Company AS-i töötajate suhtes tõusetunud rahapesu kuriteokahtlusi. Kriminaalmenetluse eesmärk on lisaks tõe väljaselgitamisele ennetada ja tõkestada Eesti rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks ning seeläbi suurendada ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust,“ sõnas Vahing.

Harju Maakohus vahistas eile prokuröri taotlusel Andrii ja Aleksei, sest prokuröri hinnangul võivad nad vabaduses olles kriminaalmenetlusest kõrvale hoida või jätkata sarnaste tegude toimepanemist.

„Professionaalsed rahapesijad on politseile keeruline väljakutse ja seetõttu on kriminaalmenetlusse vaja teistsugust võimekust taolise kuritegeliku tegevuse tõkestamisel. Eelmisel aastal majanduskuritegude büroosse loodud finantskuritegude grupi töö on hea näide sellest, kuidas finantsvaldkonda tundvad ja valgekraelisele kuritegevusele spetsialiseerunud ametnikud suudavad keerulised ja rahvusvahelise mõõtmega kuriteod avastada juba algusjärgus ning nende toimepanemise kiiresti lõpetada,“ lisas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur.

Kriminaalmenetlust viib läbi Keskkriminaalpolitsei ja juhib Riigiprokuratuur.

Kairi Küngas
Riigiprokuratuur
Avalike suhete osakond
5556 4511

Barbara Lichtfeldt
Politsei- ja Piirivalveamet
Kommunikatsioonibüroo
5871 3688