Haapsalu lähistel jäävad merepäästejuhtumitele reageerima vabatahtlikud

Merepääste ja reostustõrje tugevdamiseks avamerel korraldab PPA ümber praeguse kaldatöö. Navigatsioonihooaja algusest reageerivad Haapsalu piirkonna meresündmustele vabatahtlikud ja Kärdla politseijaoskonna merepäästjad.

PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul korraldatakse kaldavõimekus ümber, et anda lisajõudu merealal tegutsevale laevastikule. „Kaugemal merealal toimuvatele juhtumitele ei reageeri ükski teine riigiasutus ega ka vabatahtlikud. Sellepärast asus politsei otsima võimalusi, kuidas tugevate vabatahtlike päästeühingute toega korraldada töö nii, et kalda lähistel turvalisus ei vähene, kuid saaksime laevastikku värvata vajaliku hulga inimesi, et merel patrullimist ja valmisolekut õnnetusteks suurendada,“ ütles Kohtla.

Haapsalu piirkonnas võeti ümberkorraldused kaalumisele seetõttu, et seal on aastaringses valmisolekus tugevad vabatahtlike ühingud ning riik on süsteemselt nende võimekuse suurendamisse panustanud. Haapsalu piirkonna vabatahtlikel on vajalik varustus ja koolitatud inimesed merepäästesündmuste iseseisvaks lahendamiseks. Lisaks hakkab piirkonnas enam viibima PPA laevastik ning Kärdla politseijaoskonna merepäästeüksus. Seega on võimalik töö korraldada ümber nii, et ei muutu reageerimisaeg ega vähene päästevõimekus.

Alates 1. maist reageerivad Haapsalu piirkonna mereõnnetustele praeguse jaoskonna merepäästeüksuse asemel vabatahtlikud Haapsalust, Rohukülast ja Vormsilt ning vajadusel Kärdla politseijaoskonna merepäästjad.

Haapsalu jaoskonna üheksa merepäästjat saavad jätkata tööd samas jaoskonnas või kandideerida tööle PPA laevastikku või mujale PPA-sse.

Vähemal määral korraldatakse kaldatööd ümber ka Punamäe ja Värska teenistuskohtades, kus töö jätkub sama koosseisuga, kuid kaheliikmelistes veepatrullides. Praeguse Alajõe teenistuskoha ametnikud jagatakse Vasknarva ja Mustvee kordonite vahel ning PPA hõljuk viiakse Mustveesse.

Praegu Haapsalu politseijaoskonna M3 tüüpi kinnise roolimajaga veesõiduk „Kessu“ viiakse Kärdlasse. Haapsalu ja Alajõe kordonite kinnistute üürilepingud Riigi Kinnisvara ASiga lõpetatakse.

Lõppenud aasta oktoobris moodustati siseministeeriumis merepääste tõhustamise töörühm, kuhu kaasati kõik Eestis merepäästega seotud asutused ning vabatahtlike merepäästjate esindusorganisatsioonid. Veebruaris tegi siseministeerium töörühma arutelude põhjal ettepanekud tõsta vabatahtliku merepääste võimekust, moodustada siseministeeriumi juhtimisel merepääste koostöökogu, tõsta merepäästesündmustele reageerimise kiirust ja abi kiiremat väljasaatmist ning viia läbi pilootprojektid ühisvalveteenistuste rakendamiseks.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
444 6450 / 53 868 437