Hodltech OÜ kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid

Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Hodltech OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Hodltech OÜ loobus tegevusloast.
Suurimad puudused, mille Rahapesu Andmebüroo Hodltech OÜ tegevuses tuvastas, olid muu hulgas puudulik riskihinnang, riskiisu; ettevõtte tegevusele mitte vastavad ja üldsõnalised protseduurireeglid; süsteemne hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine näiteks klientide isikusamasuse tuvastamisel või ärisuhte loomisel ja seirel. Ettevõte ei täitnud rahapesu ega terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustust.
„Antud ettevõte oli miljarditesse küündiva käibe ning sadade tuhandete klientide arvu poolest Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kuid ei kandnud sellele vastavat vastutust oma klientide ega Eesti riigi ees,“ sõnas Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker. „Teenusepakkujal oli Eestis vaid 1 töötaja ning kokku oli asutuses 3 riskide juhtimisega tegelevat isikut ning ettevõtte sisekontrollisüsteem ei olnud selgelt vastavuses võetavate riskidega. Ettevõte tõi Eesti turult lahkumise ajendiks uued rahvusvahelistele normidele vastavad seadusenõuded ning teavitas Rahapesu Andmebürood kavatsusest asuda virtuaalvääringu teenust pakkuma veel mitte sellistele standarditele vastava seadusandlusega lähiriigis,“ rääkis Mäeker.
Rahapesu Andmebüroo jätkab järelevalvetegevust virtuaalvääringu teenusepakkujate sektoris, sh seoses nii rahapesu tõkestamise kui ka rahvusvaheliste finantssanktsioonidega seoses.
2022. aasta alguses kehtis Eestis 381 tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.15. juuniks tuli ettevõtetel esitada seadusemuudatusest tulenevalt tegevusloa muutmise taotlus. Taotluste hindamine toimub Rahapesu Andmebüroos paralleelselt igapäevase järelevalvetööga. 14. juuli seisuga oli Eestis 189 kehtivat tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.
Lisainfo:


Teade kodulehel: https://fiu.ee/uudised/hodltech-ou-kaotas-oiguse-pakkuda-virtuaalvaaringutega-seotud-teenuseid
Teade sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/FIUEstonia/posts/pfbid02ApHskrz7fWygz5w6qeCFK2gQ1jFnejKRSjvQ9kYVLVBYQuxKTBKQZxP5fzhiTrM6l


Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee