Homsest keelatakse minek Lääne prefektuuri piirkonna merejääle

Lääne prefektuur keelab alates 6.aprillist mineku Pärnu, Lääne, Saare ja Hiiu maakondade haldusterritooriumiga piirnevale merejääle. „Kevadised ilmad on pealtnäha tugeva merejää muutunud hapraks ning see ei pruugi enam inimest kanda. Seetõttu kehtestame alates 6.aprillist Lääne prefektuuri piirkonna merejääle mineku keelu,“ ütles Lääne prefektuuri teabebüroo juht Argo Tali.

Tali sõnul võivad üldisest jääle mineku keelust kõrvale kalduda ainult kutselised kalapüügi kalurid kutselise kalapüügiloa alusel mõrra- või võrgupüügil. „Jääle minekust tuleb teada anda Lääne prefektuuri operatiivteabetalitusele telefonil 629 2555. Kuna olukord merel võib muutuda kiiresti, siis tuleb jääle minnes olla eriti tähelepanelik ja pöörata erilist tähelepanu enda ohutusele“ lisas teabebüroo juht.

Jääolusid kontrolli PPA kodulehelt https://www2.politsei.ee/et/nouanded/jaaolud/.

Andra Jundas
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
444 6451 / +372 588 53 882
...