Homsest keelatakse nii Lämmi, Pihkva kui ka teiste väiksemate piiriveekogude järvejääle minek nii sõidukitega kui jalgsi

Lisaks keelatakse 25. märtsist väljumine nii jalgsi kui ka maastikusõidukiga ka Narva veehoidlale. Peipsi järvele lubatakse praegu veel nii jalgsi kui ka maastikusõidukitel.

Jääolud Lämmi, Pihkva ja teistel väiksematel piirijärvedel on soojade ilmade mõjul järjepidevalt halvenenud, mistõttu on alates homsest, 23. märtsist keelatud Pihkva, Lämmi, Kriiva, Vaniku, Pabra ja Pattina järvede jääle väljumine nii jalgsi kui ka maastikusõidukitel.

Olukord Peipsi järvel on aga mõnevõrra parem, mistõttu võib sinna praegu jätkuvalt nii jalgsi kui maastikusõidukiga peale minna, kuid seejuures tuleb olla siiski väga tähelepanelik ning enese turvalisuse tagamiseks jääolude kohta politsei kodulehelt järele uurida.

Jalgsi ja maastikusõidukitega on lubatud minna nende piiriveekogude jääle:

  • Peipsi järv

Inimelude kaitseks on keelatud minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:

  • Pihkva- ja Lämmijärv
  • Narva veehoidla
  • Pattina järv
  • Vaniku järv
  • Pabra järv
  • Kriiva järv
  • Narva jõgi