Homsest piiratakse piiriveekogudel liikumist

Jää kandevõime järsu vähenemise tõttu on keelatud 18. detsembrist minna sõidukitega Lämmijärvele, samuti on keelatud nii sõidukitega kui jalgsi liikumine Pihkva järvel.

Piirivalvurite jääluure näitas, et viimaste päevadel on Pihkva ja Lämmijärvel jää kandevõime vähenenud. Kalurite ohutuse tagamiseks piiratakse seepärast liikumist nii Pihkva kui Lämmijärvel. „Jääolud muutuvad praegu üsna kiirelt, mistõttu soovitame enne jääle minekut viia end kehtivate piirangutega kurssi. Nii saate planeerida jääl liikudes ohutu teekonna ning kindlustada, et jõuate kalasaagiga turvaliselt tagasi koduste juurde,“ sõnas Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

Inimelude kaitseks on keelatud minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:

  • Narva jõgi
  • Pattina järv
  • Pihkva järv

Jalgsi on lubatud minna nende piiriveekogude jääle:

  • Lämmijärv
  • Vaniku järv
  • Pabra järv
  • Kriiva järv

Jalgsi ja maastikusõidukitega on lubatud minna nende piiriveekogude jääle:

  • Peipsi järv (välja arvatud 1 km Narva jõe lähtest)
  • Narva veehoidla

Võimalusel tuleb vältida lähenemist Võhandu, Emajõe, Omedu, Ranna-Pungerja, Alajõe jõgede suudmetele ning Salusaarele ja Piirissaarele lähemale kui 200 meetrit, sest neis kohtades on jää ohtlikult nõrk.