Ida-Virumaal on lubatud minna Peipsi järve jääle

11. jaanuarist lubab Ida prefektuuri piirivalvebüroo minna jalgsi ning maastikusõidukitega Peipsi järve jääle kuni kolme kilomeetri kaugusele kaldast kogu Ida-Viru maakonna piires, kuid mitte lähemale ajutisele kontrolljoonele kui 200 m.

Luba puudutab maastikusõidukeid täismassiga mitte üle 500 kg. Keelatud on Peipsi järve jääle minek Ida-Viru maakonna piires ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 500 meetrit ja Narva jõe lähtele lähemale kui 1 kilomeeter.

Endiselt on lubatud väljumine Narva veehoidla jääle ATV-de ja mootorkelkudega täismassiga mitte üle 300 kg Kulgu sadamast 2,5 kilomeetri ulatuses ülesvoolu kuni 600 meetri kaugusele Eesti Vabariigi poolsest kaldast, kuid mitte lähemale ajutisele kontrolljoonele kui 50 meetrit. Keelatud on Narva veehoidla jääle minek ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 200 meetrit.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi paneb kalastajatele südamele, et enne jääle minekut tuleks hinnata ausalt oma tervislikku seisundit ja jõuvarusid, mis võimaldaks probleemideta kaldale. "Soovitame mitte minna kalastama üksinda. Võtke kindlasti kaasa laetud akuga veekindlas kotis mobiiltelefoni, jäänaasklid ja võimalusel ka navigatsiooniseadme," sõnas Püvi.

Lisaks on alates 12. jaanuarist lubatud Peipsi järvejääle väljuda nii jalgsi kui maastikusõidukitega Jõgevamaal Sääritsa ja Raadna küla vahelisel alal, kuid mitte enam kui 5 kilomeetri kaugusele kaldast. Sääritsa külast lõunasuunas on lubatud minna Peipsi järvejääle üksnes jalgsi ning seda samuti kuni 5 kilomeetrit kaldast.

Lämmi- ja Pihkva järvede jääle võib minna jalgsi ja maastikusõidukitega.

Nõrga jääkatte tõttu on keelatud minna Pattina järve jääle ning maastikusõidukitega Salu saarele ja Võhandu jõe suudmele lähemale kui 200 meetrit.

Infot jääolude kohta saab PPA kodulehelt, lähimast kordonist või piiriveekogu.ee rakendusest.

Piirivalve nõuanded kalastajatele

Kui olete sattunud hätta, kaotanud suunataju või näete hädasolijat, teatage sellest kohe numbrile 112 või merevalvekeskusele numbrile 619 1224.

Enne jääle minekut tutvute jääolude ja kehtivate piirangutega.

Kindlasti teavitage oma plaanidest lähedasi.

Hoidke kaaslastega nägemiskaugusesse, et õnnetuse korral kaaslased teid märkaksid ning saaks vajadusel abi kutsuda või seda ise osutada.

Ärge kogunege mitmekesi väikesele alale, sest nii kahaneb jää kandevõime. Inimeste vahel tuleks hoida vähemalt viis meetrit vahet nii jääl liikudes kui ka kalastamisel.

Vältige paksu lumega kaetud aladel liikumist, kus jääkate võib olla keskmisest õhem.

Alkoholi tarbimist tuleks vältida.