Ida-Virumaal toimub Kaitseliidu ja PPA ühisõppus KILP 2018

Kaitseliit ja Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) korraldavad 23.–25. novembril sisekaitselise õppuse KILP 2018, mis toimub põhiliselt Alutaguse valla territooriumil. Õppuse käigus harjutavad erinevad asutused koostööd.

PPA jaoks algas õppus juba 19. oktoobril, kui õppuse stsenaariumi järgi laekus esmane info kavandatavatest avaliku korra rikkumistest Ida prefektuuri alal. Sellest ajast alates on Ida prefektuuri kriisireguleerimismeeskond otsinud olukorrale lahendusi ja kaasanud sellesse ka teisi Virumaa ameteid, omavalitusi ja ettevõtteid.

Ida prefekt Tarvo Kruup sõnas, et koostöö erinevate ametkondade vahel on väga tähtis, et kriisis võimalikult hästi toime tulla. „Kriisiolukorras on vaja kõikide ametkondade maksimaalset panust. Lauaõppuse käigus oleme kaardistanud kohalike omavalituste ja piirkonnas asuvate suuremate ettevõtete valmisolekut lahendada erinevaid elulisi väljakutseid. Sellist teadmist on meil vaja näiteks loodusõnnetuste, pikaajaliste elektrikatkestuste või muude sarnaste olukordade ajaks,“ sõnas prefekt.

Kaitseliidu Viru maleva malevapealik Viktor Kalnitski sõnul tugineb Eesti riigikaitse laiapindse riigikaitse käsitlusele. „Sellised sisekaitselised ühisõppused tugevdavad riigikaitsealast koostööd jõustruktuuride ja kohalike omavalitsuste vahel kogu Kirde maakaitseringkonna vastutusalal, aitavad suurendada piirkonna turvalisust ning tugevdavad koostööpartnerlust.“

Õppus kulmineerub reaalse harjutusega 23.–25. novembril, kus mängitakse läbi erinevate üksuste tegevus sündmuste lahendamisel. Õppuse kava järgi peavad nendel päevadel politseinikud, kaitseliitlased ja teised koostööpartnerid lahendama massilisi avaliku korra vastaseid ründeid, erinevaid kuritegusid ning tuvastama ja kinni pidama relvastatud grupeeringuid.

Õppuse tegevus toimub suuremas osas Alutaguse vallas Iisaku ja Mäetaguse alevikus, aga ka Vinni vallas Tudu alevikus, Mustvee vallas Avinurme ja Lohusuu alevikus ning Lüganuse piirkonnas.

Õppuse ajal kasutatakse imitatsioonivahendeid, näiteks paukpadruneid ja lõhkepakette, mis võivad tekitada häirivat müra. Soovitame mürapelglikud koduloomad hoida võimalusel siseruumides.

Liiklejad peavad selles piirkonnas arvestama võimalike liikluskorralduste muudatustega ja järgima politseinike korraldusi. Reede, 23. novembri õhtul ja pühapäeva, 25. novembri pärastlõunal liiguvad õppuse alale ja alalt välja Kaitseliidu autode kolonnid. Õppuse korraldajad teevad endast kõik, et kohalikku elu võimalikult vähe häirida.

Õppusel osaleb üle 1000 inimese Kaitseliidust, politseist ning ka Päästeametist, Häirekeskusest, Viru vanglast ja teisest partnerasutustest.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
+372 525 4219 ; 337 2249
...

Erik Sild
CIMIC
...
53247344