Jõgeva politsei avastas ühest talukohast kaheksa ebaseaduslikku tulirelva ja laskemoona

Sündmuste jada sai alguse 4. augusti pealelõunal, mil häirekeskusele laekus teade Jõgevamaal Põltsamaa vallas toimunud plahvatusest, milles sai viga 77-aastane mees.

„Kõrge ohuhinnanguga teatele reageerisid ühtviisi nii politseipatrullid, meedikud, demineerijad koeraga kui ka kriminalistid,“ kirjeldas Jõgeva politsei juhtivuurija Veiko Kõre. Ta lisas, et ajal, mil meedikud andsid plahvatuses viga saanud eakale mehele esmaabi, asusid politseinikud ühes demineerijatega sündmuskohal tööle selgitamaks, kas oht kõrvalistele on möödunud.

Paralleelselt ohu kõrvaldamisega asusid plahvatuskohas tööle ka kriminalistid, kelle kogutud info andis aluse kahtluseks, et viga saanud mehe majapidamises võib lisaks sündmuskohalt leitud kahele tulirelvale ja laskemoonale olla veel ebaseaduslikke ning ohtlikke esemeid. Mehe talupidamine otsiti läbi ning ühtekokku avastati mehe valdusest ja plahvatuse sündmuskohalt kaheksa ebaseaduslikku tulirelva, ligemale 1000 padrunit ja püssirohtu.

Politseiuurija Kõre sõnul ilmestab antud juhtum väga selgelt, kui ohtlikud on ebaseaduslikud esemed ning lõhkeaine oskamatu inimese käes, kelle tõttu võivad ohtu sattuda nii kõrvalised inimesed kui ka sündmuskohale appi tulnud ametnikud.

Ka Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Anneli Hinto sõnul oli õnne, et toimunud plahvatuse tagajärjel ükski teine inimene viga ei saanud. „Plahvatuses kannatada saanud eakas mees võib samuti tänada õnne, et ta tõsisemalt viga ei saanud. Mees viibib küll tänaseni haiglaravil, kuid tema vigastused ei ole eluohtlikud. See on ilmne näide, et tundmatud lõhkeained, sütikud või laskemoon võivad ootamatult lõhkeda ja osutuda ohtlikuks. Politsei alustas asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust ja uurimise käigus kontrollime, kuidas ja miks sai see plahvatus toimuda,“ ütles prokurör.

„Hoolimata iga-aastastest relvaloovutamise kampaaniatest laekub politseile praktiliselt iganädalaselt teateid omanikuta relvadest, laskemoonast või lõhkeainest, mida ühe või teise põllutöö või ehitustööde käigus leitakse. Kahjuks pole harvad needki juhtumid, kus informeeritakse tahtlikust ja ebaseaduslikult tulirelvade käitlemisest või laskemoona ja lõhkeaine omamisest. See näitab omakorda, et Eestimaal on jätkuvalt liiga palju majapidamisi, kus hoitakse sõnaotseses mõttes plahvatusohtlikke esemeid,“ selgitas politseiuurija.

Ta lisas, et iga taoline infokild on aga politseile väga oluline info ning see teadmine peab inimestelt korrakaitseorganiteni jõudma. Ta tuletas muuhulgas meelde, et tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ning lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine on kriminaalkorras karistatav.

Ragne Keisk
PPA pressiesindaja
59125457