Kahte endist piirivalvebüroo ametnikku kahtlustatakse varavastaste süütegude toimepanemises

Ida prefektuuri ametnikke kahtlustatakse politsei vormiriietuse ja täiendava politseivarustuse omastamises ning omastamise katses. Ametnikud on esitanud lahkumisavalduse, nendega teenistussuhe on lõpetatud.

Esitatud kahtlustuse kohaselt pani üks kahtlustatavatest kuritegusid toime poole aasta jooksul, teine tegutses pikemat aega. Tänaseks kogutud andmed viitavad sellele, et omastatud politseivormi ja täiendava politseivarustuse elemente pandi müüki internetiportaalides ning kahtlustatavad tegutsesid üksteisest sõltumatult. Teostatud läbiotsimiste käigus andsid kahtlustatavad vabatahtlikult välja enamiku omastatud asjadest. Menetluses asitõenditena käsitletavate müüdud või müügiks pandud vormielementide hulk ulatub 140-ni.

Kahtlustuse saanud ametnikud olid teenistuses üle 15 aasta. Teenistussuhe mõlemaga on tänaseks lõpetatud.

Kohtu poolt on arestitud ühe kahtlustatava kontol olnud rahalised vahendid kuriteoga saadud kriminaaltulu ulatuses.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi PPA sisekontrollibüroo Ida talitus ning juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

Kristina Kostina
PPA kommunikatsioonibüroo