Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Enefit Greeni töötajaid riigihangete nõuete rikkumises

Keskkriminaalpolitsei pidas täna kinni kolm inimest, keda kahtlustatakse Enefit Green AS-i korraldatud riigihangete teostamisel nõuete rikkumises ning hankes osalejat konkurentsi kahjustavas tegevuses.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo vanemkomissar Max-Sander Mikli sõnul sai kriminaalmenetlus alguse Enefit Greenilt tulnud kuriteoteate alusel. „Kahtlustame kuriteos ettevõtte keskastme juhte, kelle tööülesanne oli muuhulgas riigihangete läbiviimine. Menetluse vältel on ettevõte teinud politseiga aktiivset koostööd ja uurimisele igati kaasa aidanud. Ettevõtte majandustegevus peab olema aus ja lähtuma ka õiglasest konkurentsist, mida on võimalik saavutada vaid siis, kui ettevõtete juhid selle nimel pingutavad ega pigista rikkumiste kohalt silma kinni,“ sõnas Mikli.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Janno Reinkorti sõnul on kaks kahtlustatavat Enefit Green AS-i tehnilised juhid, kes osalesid hankekomisjonide töös. „Seni kogutud tõendite kohaselt avaldasid nad hanke eelselt ja selle käigus kolmandale isikule teavet, mis võis anda teiste osalistega võrreldes ebaseadusliku eelise. Nii on mõlemat täna kinnipeetud Enefit Greeni töötajat alust kahtlustada riigihangete teostamise nõuete rikkumises eelise andmise eesmärgil,“ selgitas Reinkort.

Kolmandat kinnipeetud isikut on alust kahtlustada konkurentsi kahjustavas tegevuses. „Esialgsetel andmetel leppis kahtlustuse saanud äriühingu esindaja teise äriühingu esindajaga kokku hanke pakkumuse hindades. Sellega garanteeris kahtlustatav endale nii hanke võidu kui just talle sobiliku hinna, mille tulemusena hanke hind ei kujunenud ausa konkurentsi tingimustes ja hankija võis saada majanduslikku kahju. Kahtlustuse sai nii äriühingu esindaja kui tema juhitud ettevõte,“ ütles Reinkort. Ringkonnaprokurör rõhutas, et tegemist on esialgsete kahtlustega, mis võivad uurimise käigus muutuda.

Riigihangete teostamise nõuete rikkumise eest võib süüdi mõistmise korral ees oodata rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Konkurentsi kahjustava kokkuleppe eest on süüdi mõistmise korral ette nähtud rahaline karistus või ühe- kuni kolmeaastane vangistus.

Menetlust viib läbi Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Politsei- ja Piirivalveameti pressikontakt:

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219
...

Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressikontakt:

Allan Rajavee
Nõunik
Avalike suhete talitus
+372 5884 0220
...