Keskkriminaalpolitsei kahtlustab tehnoülevaatajat võltsimises

Keskkriminaalpolitsei ametnikud esitasid eelmisel nädalal kahtlustuse ametialases võltsimises 40-aastasele mehele. Esialgsetel andmetel koostas ja kinnitas mees tehnoülevaatuse läbimise dokumendid 23 põllumajandussõidukile, mis ei olnud tegelikult tehniliselt korras.

Esialgsetel andmetel on tegemist ühe Järvamaa haridusasutuse valduses oleva põllumajandustehnikaga, mis on kasutusel õppetöös. Kahtlustuse kohaselt lubas mees selle aasta märtsis tehnoülevaatuselt läbi 23 sõidukit, mis tegelikult ei tohi liikluses osaleda, sest need ei ole tehniliselt korras. Väidetavaid ülevaatuseid teostas mees väljaspool tehnoülevaatuspunkti haridusasutuse territooriumil.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul on teo motiiv hetkel ebaselge, kuid seda selgitatakse kriminaalmenetluse käigus. „Tegemist on suure massiga rasketehnikaga, mille puhul ei saa sõiduki tehnilist heakorda liiklusohutuse vaates alahinnata, sest need võivad põhjustada väga traagiliste tagajärgedega õnnetusi. Arvestades, et tegu on õppetehnikaga, on kahetsusväärne, et haridusasutus annab selliselt õpilastele edasi ka halva eeskuju. Kuigi viimastel aastatel on tehnoülevaatustega seotud korruptsioonijuhtumid märgatavalt vähenenud, pöörab politsei sellele valdkonnale jätkuvalt tähelepanu. Suurema riskiga võivad olla väljaspool ülevaatuspunkti tehtud sõidukikontrollid, sest seal on rikkumist lihtsam toime panna, nagu kahtlustame ka antud juhul,“ ütles Kübarsepp.

Ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo sõnul on kõigi meie turvalisuse huvides see, et meie teedel liikuvad ja kasutatavad sõidukid oleksid tehniliselt korras ja nende ohutus oleks objektiivse kontrolliga tagatud. „Antud juhul täidab mootorsõiduki ja nende haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija avalikke ülesandeid. Igasugune kõrvalekalle võib endast kujutada ohtu nii teistele liiklejatele kui ka tehnoülevaatuse ebaausalt läbinud sõidukite juhtidele. Antud juhtumi teeb äärmiselt kahetsusväärseks see, et kontrollija hoolimatus seab ohtu nende sõidukite abil haridust omandavate õpilaste turvalisuse,“ ütles Aadamsoo.

Transpordiameti liikuvuse korraldamise teenistuse direktori Joel Jesse sõnul muudab juhtunu eriti kahetsusväärseks asjaolu, et kahtlustuse saanud ülevaataja näol on tegemist Eesti Tehnoülevaatajate Liidu juhatuse liikmega, kes peaks olema teistele eeskujuks, mitte vastupidi. "Oleme alustanud kõnealuste tehnoülevaatuste osas ka haldusmenetluse, mis hetkel veel kestab. Praeguseks on kehtetuks tunnistatud nelja sõiduki ülevaatus, kokku tuvastas Transpordiamet puuduseid 23 sõidukil ja haagisel," nentis Jesse.

Jesse hinnangul näitab juhtunu veenvalt, miks on oluline tõhustada järelevalvet tehnoülevaatuste üle. "Ülevaatuspunktides pakutav teenus peab olema kõrge kvaliteediga ning ülevaatuselt ei tohi saada läbi sõidukid, mis ei vasta kehtestatud nõuetele. Selle tagamiseks olemegi kaalumas ühel või teisel viisil peakaamerate kasutamise võimalusi tehnoülevaatuse toimingute salvestamiseks."

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Lääne Ringkonnaprokuratuur.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219

Kairi Küngas
Prokuratuuri pressiesindaja
5556 4511
...

Erki Varma
Transpordiameti pressiesindaja
507 6900
...