Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Valga poliitikut häälte ostmises

Teisipäeval, 14. detsembril pidas politsei kinni 56-aastase mehe ja veel kuus inimest, keda kahtlustatakse Valgamaal kohaliku omavalitsuse valimistel häälte ostmises. 56-aastasele mehele ja temaga seotud äriühingule esitati lisaks kahtlustus ebaseaduslikus vedelkütusega kauplemises.

Kahtlustuse kohaselt mõjutas mees koos veel kuue kahtlustatavaga inimesi andma oktoobris toimunud valimistel hääl tema või tema tütre poolt. Esialgsetel andmetel mõjutati enam kui 20 valijat, kellele lubati vastutasuks hääle eest anda hüvitisena raha, mootorikütust või alkoholi. Kuriteos kahtlustatav kandideeris 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Valga vallas Eesti Keskerakonna nimekirjas.

Samuti esitati mehele kahtlustus selles, et ta müüs koos 46-aastase kahtlustatavaga Valga linnas endaga seotud äriühingule kuuluvat vedelkütust omamata selleks vastavat luba. Kahtlustuse kohaselt on müüdud vedelkütust rohkem kui 40 000 euro eest.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul on kahetsusväärne, kui edasise uurimise käigus saab kinnitust, et keegi on üritanud ebaausal teel võimupositsioonile saada. „Politsei kogus infot rikkumiste kohta valimistel ning antud juhul tuvastasime võimaliku häälte ostmise. Seni kogutud tõendid viitavad, et häälte ostmine oli süsteemne ehk korduv ning toimus valimispäevale eelnenud paaril nädalal. Praegusel hetkel ei ole meil alust kuriteoga seostada kahtlustatava tütart, kes samuti valimistel kandideeris ja kellele kahtlustuse kohaselt samuti hääli osteti,“ sõnas Kübarsepp.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Allar Nisu sõnul on valimisvabaduse rikkumine kuritegu, mis mõjutab negatiivselt riigi usaldusväärsust ja annab ebavõrdse eelise teiste poliitikute ees. „Valimised toimivad põhimõttel, et kandideerivad poliitikud on ausad ja ei mõjuta hüvedega inimesi oma vaba tahet muutma. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et esitada esialgsed kahtlustused. Edasi asume neid kahtlustusi kontrollima. Kui tõendite kogumise käigus peaks kinnitust leidma, et poliitik on end heasse positsiooni asetanud tänu ostetud häältele, siis on raske uskuda, et ta oma töös täiesti aus ja läbipaistev on,“ ütles Nisu.

Menetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valimisvabaduse rikkumist ja vedelkütuse ebaseaduslikku käitlemist (KarS § 162 lg. 1 ja § 376’2 lg. 1).

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning menetlust juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur

Lõuna Ringkonnaprokuratuur saatis möödunud nädalal ühe häälte ostmisega seotud kriminaalasja ka kohtusse. Seal on esitatud süüdistus valimisvabaduse rikkumises 41-aastasele mehele, kes kandideeris Valgamaal Tõrva vallas Eesti Reformierakonna nimekirjas. Süüdistuse kohaselt transportis ta vähemalt viis inimest nende elukohtadest valimisjaoskonna juurde, palus neil hääletada enda poolt ja pakkus neile peale valimisjaoskonnas käimist hüvena alkohoolseid jooke. Temale on esitatud süüdistus ka lähenemiskeelu rikkumises ja kehalises väärkohtlemises.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219

Kauri Sinkevicius
Prokuratuuri pressinõunik