Keskkriminaalpolitsei pidas kinni küberkurjategijatele raha varjamise teenust pakkunud mehe

Teisipäeval, 9. novembril pidasid politseinikud kinni küberkuritegudes ja rahapesus kahtlustatava 38-aastase mehe. Rahapesule kaasaaitamises kahtlustatakse 33-aastast naist.

Kahtlustuse kohaselt pakkus 38-aastane Anton küberkuritegudele suunatud internetifoorumites rahaülekannete osutamise teenust, millega aitas varjata pettuste teel saadud raha päritolu. Teenus seisnes selles, et kahtlustav pakkus kelmustega kannatanutelt raha välja petnud kurjategijatele võimalust kanda teenitud tulu enda kontrolli all olevatele pangakontodele, et varjata selle tegelikku päritolu. Kahtlustuse kohaselt oli mehel mitmetes riikides pangakontosid nii enda kui ka variisikute nimel ning esialgsetel andmetel teenis ta iga ülekande pealt vahendustasu suurusjärgus 10-55%. Antoni kahtlustatakse arvutikuriteos ja rahapesus, kahtlustus rahapesule kaasaaitamises on esitatud 33-aastasele Alinale.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Grossi sõnul kasutavad küberkurjategijad oma jälgede peitmiseks teenusepakkujaid, kes rünnaku erinevates etappides aitavad selle ette valmistada, läbi viia ja rahasid peita. „Internetis riigipiire ei ole ja nii võivad ühe rünnakuga olla seotud inimesed mitmest riigist, kellest igaüks pakub rünnaku idee autorile oma teenust ja kes tunnevad teineteist ainult internetifoorumi kasutajanime järgi. See on võrgustik, mille tõkestamiseks peame lisaks arvutikuritegudele tähelepanu pöörama ka rahapesule, sest küberkuritegevus on peaasjalikult finantsiliselt motiveeritud,“ ütles Gross.

Riigiprokurör Eleliis Rattami sõnul on see kriminaalmenetlus õpikunäide sellest, kui suurt rolli mängivad hästi organiseeritud küberkuritegude ja rahapesu toimepanemisele jälile jõudmisel kurjategijate poolt kübermaailma maha jäetud avalikud andmed ning kriminaaltulu kaardistamine. „Vaatamata asjaolule, et kahtlustatavad kasutasid mitmekümnete välisriikide makseasutuste teenuseid, variisikuid ja võltsitud dokumente ning kannatanute vara investeeriti kiiresti mh krüptorahasse, õnnestus tõendeid koguda märkimisväärselt efektiivselt. Seda muuhulgas seetõttu, et täiendavate ressursside suunamine küberkuritegude tõkestamise võimekuse tõstmisele on end õigustanud ning kriminaalasjaga tegelesid igapäevaselt valdkonna parimad spetsialistid. Kõnealuses kriminaalasjas kahtlustatavate kinnipidamine on ka rahvusvahelises mastaabis suur töövõit ja tunnustus Eesti õiguskaitseasutuste tööle kõige keerulisemate riigiüleste küber- ja rahapesukuritegude uurimisel ja tõkestamisel.“

Kriminaalmenetluses on tuvastatud 1,5 miljoni euro ulatuses kriminaaltulu, millest arestitavat vara on umbes miljon euro väärtuses. Anton võeti prokuratuuri taotlusel vahi alla.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219

Kairi Küngas
Prokuratuuri pressinõunik
5556 4511
...