Keskkriminaalpolitsei pidas kinni kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatavad

Keskkriminaalpolitsei ametnikud esitasid 2. aprillil 55-aastasele mehele kahtlustuse kuritegeliku ühenduse juhtimises ja loomises ning viiele mehele kahtlustuse sellesse kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Kuriteos kahtlustatavana peeti kinni kuritegeliku ühenduse juhtimises kahtlustatav ning kaks meest, kellel kahtlustuse kohaselt oli ühenduse tegevuses suurem roll. Riigiprokuratuuri taotlusel ja Harju maakohtu loal võeti kaks kahtlustatavat vahi alla. Osad kahtlustatavad kannavad varasemate kuritegude eest vanglas karistust. Lisaks kuritegeliku ühenduse loomisele, juhtimisele ning sinna kuulumisele kahtlustatakse selle liikmeid ka narkokuritegude, varavastaste ja isikuvastaste kuritegude toimepanemises.

Riigiprokurör Raigo Aas ütles, et kahtlustuse järgi lõi 55-aastane mees 2017. aastal kuritegeliku ühenduse, mille eesmärk oli teenida kuritegude toimepanemisega kriminaaltulu. „Kahtlustuse kohaselt oli kuritegeliku ühenduse juht koondanud enda ümber endale lojaalsed inimesed, kes ühenduse liikmetena tegutsedes panid toime kuritegusid, millest saadud tulu jagati kuritegeliku ühendusega. Kahtlustus on esitatud nii narko- kui ka varavastastes kuritegudes, kuid ka tõsistes isikuvastastes kuritegudes, näiteks tapmisega ähvardamises, väljapressimises ja kehalises väärkohtlemises,“ ütles Aas.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis sõnas, et konkreetse kahtlustuse puhul on märkimisväärne see, et puhtalt eestikeelseid kuritegelikke ühendusi ei ole eriti palju olnud. „Kuid see ei tähenda, et nad oleksid oma tegevusega ainult Eestis piirdunud. Kahtlustuse kohaselt kompasid nad rahvusvahelisi piire ning tegutsesid ka näiteks Soomes,“ lisas Leis. „On alust kahtlustada ka seda, et kuritegelik ühendus kasutas probleemide lahendamiseks ning oma tahtmise saamiseks vägivalda, manipulatsiooni ja väljapressimist. Kahtlustuses kirjeldatud nn katuse pakkumine probleemide lahendamiseks ja negatiivne võim, kus aetakse asju kriminaalse maailma põhimõtete järgi, pole tänapäeval kuidagi aktsepteeritav.“

„Organiseeritud kuritegevus lähtub kuritegeliku maailma põhimõtetest, mitte Eestis kehtivatest seadustest, mistõttu võivad konfliktid eskaleeruda ootamatult vägivaldseks. Kuna kuritegelikele ühendustele on omane teha kriminaaltulu teenimiseks kõik endast olenev, siis paratamatult käib sellega kaasas kõrgendatud oht nii inimestele kui ka majanduskeskkonnale. Kahjuks näeme kuritegelike ühenduste tegevustes seda, et suurema tulu teenimise nimel ei piirata enda tegevust enam Eestiga, vaid ollakse valmis ohtlikke kuritegusid toime panema ka välismaal,“ lisas riigiprokurör Raigo Aas.

Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei Riigiprokuratuuri juhtimisel.

Kauri Sinkevicius
Prokuratuuri avalike suhete nõunik
+372 5685 4058

Annika Maksimov
PPA pressiesindaja
+372 5655771