Kevadkuudel aitab Eesti mereala seirata rahvusvaheline droonipatrull

Aprillis ja mais kasutab Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) merepiiri valvamiseks, otsingu- ja päästetöödeks ning merereostuse seiramiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) pakutavat Schiebel CAMCOPTER S-100 mehitamata õhusõidukit.

PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul on tegemist suurepärase võimalusega mereala seiramiseks lisaks juba olemasolevale mereseire süsteemile, PPA laevadele, väiksematele veesõidukitele ning õhusõidukitele.

„Õhuseire on oluline osa merel turvalisuse loomisest ning see annab meile ja meie koostööpartneritele väärtuslikku informatsiooni merel toimuvast. EMSA drooni kasutame mereolukorrapildi täiendamiseks, võimalike rikkumiste ja piiriüleste kuritegude avastamiseks, merereostuse ja võimalike reostajate tuvastamiseks ning hädasolijate otsinguteks,“ kirjeldas Kohtla.

Droonipilt kantakse reaalajas üle merevalvekeskusele ja patrullivatele PPA laevadele. „Seda infot kasutame operatiivselt oma töö tegemisel. Näiteks saab merevalvekeskus vajadusel suunata mingisse piirkonda lisapatrulli või saata drooni abil avastatud võimaliku õigusrikkuja juurde PPA veesõiduki. Drooni reaalajas edastatav videopilt annab ülevaate kohapealsest olustikust, mis muudab rannikuvalvet veelgi tõhusamaks. Otsingu- ja päästetöödel võib droonil olla elupäästev roll, kui saame selle abil tuvastada abivajaja täpsema asukoha ja sinna kiirelt suunata päästemeeskonna veesõiduki või kopteriga,“ rääkis Kohtla.

Droon on Eestis kokku kaks kuud, aprillis ja mais, ning see paikneb Hiiumaal.

Möödunud suvel oli mehitamata õhusõiduk Soome piirivalve kasutuses ning kolmel korral loodi otseühendus Eestiga. Ka siis jälgisid PPA merevalvekeskuse töötajad ja patrulliv laevameeskond videopilti reaalajas, mis andis hea ülevaate Soome lahel toimuvast laiemalt.

„Koostöö sujus toona väga ladusalt ning nüüd, kui droon asub Eestis, plaanime lähiriikidega sellist koostööd jätkata. Jagame mereseireinfot Soome, Läti ja Rootsi kolleegidega, kes saavad meilt kätte olulise info oma mereliste tegevuste planeerimiseks ja vajadusel kiireks reageerimiseks. See on hea näide, et koostöös naaberriikide piirivalvega saame veel nutikamalt oma riigis ja ka lähipiirkonnas mere- ja piiriturvalisust tagada. Praeguse info kohaselt paikneb mehitamata õhusõiduk pärast meid Soomes, mil plaanime omavahelist koostööd jätkata. Seega on mereseireinfo droonilt meie jaoks olemas mitmete kuude vältel,“ sõnas Kohtla.

EMSA pakub alates 2017. aastast Euroopa Liidu liikmesriikidele merealal toimuvast parema ülevaate saamiseks võimalust oma droone kasutada. Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmed ja Euroopa Liidu asutused võivad taotleda EMSA-lt erinevaid mehitamata platvorme, et aidata täita erinevaid rannikuvalvefunktsioone oma merealal. EMSA lepingupartner Schiebel saatis mehitamata õhusõiduki Eestisse koos seda opereeriva meeskonnaga. Sellega kaasnevad kulud katab EMSA.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219