Kinnipeetavad ründasid kahte Narva arestimaja töötajat

Pühapäeva, 12. mai hommikul ründasid kaks kinnipeetut Narva arestimaja kahte töötajat, kes mõlemad said vigastada ning vajasid haiglaravi. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

Esialgsetel andmetel ründasid 23- ja 33-aastane kinnipeetav arestimaja töötajaid jalutusalalt tulles, kui nad pidid suunduma oma kambritesse. Mehed kasutasid lisaks füüsilisele jõule ka omavalmistatud torkerelva.

Narva arestimaja politseiametnik ja spetsialist viidi haiglasse ning neist ühe vigastused olid eluohtlikud. Praegu on mõlema ametniku terviseseisund stabiilne.

Narva politseijaoskonna politseinikud pidasid ründajad koheselt sündmuskohal kinni. Viimastel ei õnnestunud arestimaja ruumidest välja pääseda.

Üks ründajatest viibis arestimajas kahtlustatavana kehalises väärkohtlemises ning teine avaliku korra raskes rikkumises.

Ida prefekt Tarvo Kruubi sõnul on kogu asutus ka edaspidi kindlaks toeks vigastada saanud kolleegidele, sest nende tervis on meile esmatähtis. “Järgmisena on tähtis kiiresti juhtunu asjaolud välja selgitada. Eile aset leidnud juhtum on karm meeldetuletus sellest, et arestimaja töös ning kokkupuutel kinnipeetutega on alati ka ründeoht,“ ütles Kruup.

Arestimaja töötajate ründamise kohta alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb tapmiskatset (KarS § 25 lg 2 - § 113 lg 1 tunnustel). Kohtueelset menetlust juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

Viru Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann soovib politseiametnikele kiiret paranemist. „Mõlemad kahtlustatavad on prokuratuuri taotlusel ning kohtu loal vahi alla võetud teiste kriminaalmenetluste raames. Eelkirjeldatu iseloomustab ilmekalt inimeste ohtlikkust ühiskonnale,“ lisas prokurör.

Kristina Kostina

PPA pressiesindaja