Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused ühendavad jõud

Alates 27. märtsist ühendavad kohalikud omavalitsused ja riigiasutused jõud, et aidata läbi vahetu suhtluse elanikega avalikus ruumis kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele.

Virumaa kohalikud omavalitsused, Ida päästekeskus ja Keskkonnainspektsioon alustavad lisaks politseile reedel tänavatel viibivate inimeste teavitamist. Nende peamine ülesanne on märgata kogunevaid inimesi, nendega vestelda ja selgitada neile COVID19 viirusega kaasnevaid ohte.

Ida prefekt Tarvo Kruup selgitab, et tegemist on elupäästva operatsiooniga. „Koostöös partneritega oleme moodustanud ühisrinde koroonaviiruse vastu ning meie kõigi eesmärk on inimeste elusid päästa. Suuname ametnikud võimalikult paljudesse piirkondadesse, et selgitada avalikus ruumis viibijatele eriolukorda riigis ja kogunemise ohte,“ lisas Kruup.

Kohalikke omavalitsuste poolt kaasatakse tegevustesse korrakaitse- ja menetlusteenistusi aga ka kogukonna aktiivseid liikmeid, nii sportlasi kui ka õpetajaid. Päästjad panustavad oma põhitöö kõrvalt täiendatud patrullidega ka selgitustöösse.

„Päästeamet peab väga oluliseks kaitsta inimese elu ja tervist ning tänases olukorras on kõige tõhusam kaitse kui kõik inimesed teavad ja täidavad kehtestatud ennetus-, ohutusmeetmeid. Ka Ida päästekeskus panustab liikumisvabaduse piirangute täitmise jälgimisse. Päästemeeskonnad ning inspektorid ja ennetustöötajad hakkavad ringi sõitma, inimesi nõustama ja selgitama miks on väga oluline täna kehtestatud piirangunõudeid täita. Viiruse levikut on võimalik peatada ainult siis, kui kõik inimesed käituvad kohusetundlikult ja täidavad kehtestatud nõudeid,“ ütles Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann.

Keskkonnainspektsioon on ennetajaks ja silmadeks matkaradadel ja veekogude äärsetel aladel.

Kohalike omavalitsuste poolt loodavad patrullid on eristatavad helkurvestiga ning ühistegevusse panustavad riigiasutuste ametnikud kannavad oma ametivormi.

  • Kuigi liikumine on tervislik, siis alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.
  • Ka kalale minejad peavad arvestama, et paadis tohib korraga viibida kaks inimest, v.a juhul kui paadis on ühe pere liikmed.
  • Rohkem infot leiab veebilehelt https://www.kriis.ee/et.

Andra Jundas
PPA pressiesindaja
53 069 928
3372249