Kohus mõistis süüdi Eesti kaudu ebaseaduslikult välismaalast smuugeldanud mehe

31. augustil tuvastasid politseinikud Tallinna sadamas Soome numbrimärkidega sõiduki, mille pagasiruumis oli peidus ebaseaduslikult Schengeni alale sisenenud Iraagi kodanik. Autot juhtinud Soome elamisloaga Iraagi kodanik mõisteti kolmapäeval, 1. septembril kohtu otsusel süüdi välismaalase ebaseaduslikus toimetamises üle Eesti riigipiiri.

Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Ülav Kalf rääkis, et politsei on nüüdseks ligi kuu aega täiendavate jõududega sisepiiril sadamates ja Eesti-Läti piiril. „Tõstsime oma valmisolekut seoses rändesurve kasvuga Leedus ja Lätis. Teame, et ebaseaduslikul rändel olevad inimesed võivad soovida kasutada Eestit transiidiks edasi Skandinaaviasse. Me oleme täiendavate jõududega väljas kogu Eestis, kontrollime riiki sisenevaid ja ka sadama kaudu Soome suunduvaid inimesi ja sõidukeid. Politseinikel on kindlad töövõtted, millega tuvastatakse pisteliste kontrollide käigus sõidukid ja inimesed, kes võivad olla seotud ebaseadusliku rände või ka muu seadusvastase tegevusega,“ kirjeldas Kalf.

31. augustil viisid politseinikud Tallinna sadamas läbi kontrolli Soome suunduvate inimeste seas. Politseinikud pidasid kontrolliks kinni Soome registreerimisnumbriga sõiduauto BMW, mida juhtis 1986. aastal sündinud kehtiva Soome elamisloaga Iraagi kodanik. Sõiduki kontrollimisel avastas politseinik mehe, kes peitis end pagasiruumis. Mõlemad mehed peeti kinni ning politseinikud tuvastasid, et pagasiruumis peidus olnud mehe näol oli tegemist 1998. aastal sündinud Iraagi kodanikuga, kellel puudus õiguslik alus Eestis viibimiseks.

Kalf rõhutab, et politsei reageerib tõsiselt igale sellisele smuugeldamise juhtumile olenemata, kas Eesti on siht- või transiitriigiks. „Suurenenud rändesurve olukorras leidub paraku neid, kes ebaseaduslike sisserändajate arvelt üritavad raha teenida, korraldades neid ebaseaduslikult ühest riigist edasi järgmisesse. Seda võib teenimisvõimalusena näha ka organiseeritud kuritegevus, mistõttu reageerime nendele juhtumitele väga tõsiselt, et neid takistada,“ rääkis Kalf.

Soome elamisloaga mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust seoses välismaalase ebaseadusliku toimetamisega üle Eesti riigipiiri (KarS § 259). Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse kiirmenetluses. Kohus mõistis mehele ligi kaheksa kuud tingimisi vangistust katseajaga kolm aastat ning lisakaristusena mõisteti riigist väljasaatmine koos kolmeaastase sissesõidukeeluga. Lisaks peab mees tasuma süüdimõistmisega kaasneva sundraha summas 438 eurot. Prokuratuur taotles kohtult ka sõiduauto kui kuriteo toimepanemise vahendi konfiskeerimist, mis kohtu otsusel mehele siiski tagastatakse.

Esialgsetel andmetel võttis mees 1998. aastal sündinud Iraagi kodaniku enda auto peale Lätis, kuhu viimane sisenes ebaseaduslikult Valgevenest. Valgevenes viibis mees alates 28. augustist turistiviisaga. Mehe suhtes alustati illegaalimenetlust, ta peeti kohtu otsusel kaheks kuuks kinni ning toimetati kinnipidamiskeskusesse.

Samal päeval, 31. augustil tabasid piirivalvurid sadamas Eestist lahkumisel esialgsetel andmetel 1999. aastal sündinud Türgi kodaniku, kel puudus Eestis viibimiseks seaduslik alus. Mees peeti kinni asjaolude selgitamiseks ning paigutati kinnipidamiskeskusesse.

Alates augusti keskpaigast, mil politsei sisepiiridel kontrolli tugevdas, on piiriületusel kokku kontrollitud 48 000 inimest ja 24 000 sõidukit. Tallinna sadamas, mis on üks sagedasemaid piiriületuskohti Eestis, kontrollib politsei igapäevaselt ligi 85% kõikidest reisijatest.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219