Kolme väikesaare vabatahtlikud merepääseüksused said merepäästejaamad

Ruhnu, Vilsandi ja Abruka vabatahtlikud merepäästjad said varustuse hoiustamiseks ja hooldamiseks mõeldud merepäästejaamad.

PPA mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla rääkis, et merepäästejaamad jõudsid saartele juulis ja augustis ning on praeguseks vabatahtlike merepäästjate kasutuses. Kohtla sõnul aitavad autonoomsed merepäästejaamad parandada väikesaarte vabatahtlike merepäästjate võimekust, sest varustus asub nüüd ühes kindlas kohas reageerimiskoha vahetus läheduses.

„Kõigil kolmel saarel on meil väga tegusad vabatahtlikud merepäästjad, kuid seni puudus neil võimalus oma varustust hoida reageerimispunkti lähedal ühes kindlas kohas, kus saaks ka varustust ja riietust kuivatada. Päikeseenergial töötavates soojustatud merepäästejaamades saab hoida vajalikku varustust ning seda sealsamas ka hooldada ja kuivatada. Usun, et need jaamad aitavad parandada meie vabatahtlike merepäästjate valmisolekut ja reageerimisaega,“ rääkis Kohtla.

Kohtla sõnul on sedalaadi merepäästejaamu seni kasutanud Haapsalu ja Hiiumaa vabatahtlikud merepäästjad. „PPA planeerib sarnaseid võimalusi luua ka teiste piirkondade vabatahtlike merepäästjate reageerimispunktide lähedusse,“ lisas Kohtla.

Merepäästejaamade soetamist rahastas väikesaarte programm, mille eesmärk on aidata parandada väikesaarte elanike esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

PPAl on leping 33 vabatahtliku merepäästeühinguga ja vabatahtlike merepäästjate reageerimispunkte on üle Eesti kokku 45. Viimastel aastatel on Eesti päästepiirkonnas merel juhtunud üle 250 õnnetuse aastas.

Ruhnu ja Abruka fotod on teinud MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts ja Vilsandi foto MTÜ Vilsandi Vabatahtlik Merepääste.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437