Kopli lahel harjutatakse reostuse kõrvaldamist

Täna, 21. mail toimub Tallinnas Kopli lahel rahvusvaheline reostustõrjeõppus „Puhas Meri“, kus osalevad Eesti ja Soome reostustõrjevõimekusega laevad ja neid toetavad üksused.

Politsei- ja Piirivalveameti reostustõrje spetsialist Tauno Mettise sõnul on merereostuse risk Eesti vastutusalas on väga kõrge – Läänemerel seilab igal ajahetkel umbes 2000 kommertsalust, millest kümnendik on tankerid. „Soome lahe piirkond on sealjuures üks tihedaima laevaliiklusega piirkondi maailmas. Aastas veetakse Läänemere piirkonnas kuni 150 miljonit tonni naftaprodukte, kümneid miljoneid tonne kemikaale ja sadamaid külastab umbes 100 miljonit inimest. Arvukad laevateede ristumiskohad muudavad Läänemerel navigeerimise keeruliseks ning suurendavad laevaõnnetuste riski oluliselt,“ lisas Mettis.

Õppuse stsenaariumi järgi satub tanker inimliku vea tõttu Kopli lahel madalikule. Laeva korpus saab viga ning tankerist voolab merre rasket kütteõli, mille korjamiseks kaasatakse kõik Eesti reostustõrjevõimekusega laevad (PPA ja Veeteede Amet) ning kolm Soome reostustõrjelaeva. Reostustõrjetöid koordineerib PPA merevalvekeskus.

Laevaõnnetusega võib kaasneda naftasaaduste või ohtlike kemikaalide sattumine merekeskkonda, samuti rannikule, mille õnnetusejärgne taastumine võib võtta aastakümneid. „Läänemerel on reostuse kiireks ja tõhusaks kõrvaldamiseks äärmiselt oluline riikidevaheline koostöö ning seetõttu harjutame ka õppuse raames rahvusvaheliste koostööpartnerite kaasamist, et valmisolek merereostusega toimetulekuks oleks võimalikult hea ja õnnetuse negatiivsed tagajärjed minimaalsed,“ sõnas Mettis.

Barbara Lichtfeldt

PPA pressiesindaja