Lääne prefektuuris alustab tööd lastekaitsegrupp

Laupäevast, 1. juulist alustab Lääne prefektuuris tööd viieliikmeline lastekaitsegrupp, mis tegeleb laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude uurimisega.
Lääne prefektuuri lastekaitsegrupi juhi Raili Pärna sõnul aitab laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude koondamine kesksesse üksusesse tagada kannatada saanutele tõhusama, kiirema ja lapsesõbralikuma menetluskäigu.
Sedavõrd spetsiifilised ja rasked kuriteod vajavad tavapärasest erinevat lähenemist. „Kannatanud on lapsed, kes võibolla ei oska enda eest rääkida ega seista ning tajuvad maailma teistmoodi kui täiskasvanud. Need asjaolud teevad laste vastu toime pandud seksuaalkuriteod eripäraseks. Seesuguste kuritegude menetlemine vajab spetsialiseerunud gruppi, kellel on vastav ettevalmistus, teadmised, kogemused ja oskused lahendada raskeid kuritegusid, kus kannatanuteks on ühiskonna kõige nõrgemad liikmed,“ ütleb Pärn.
Politsei- ja piirivalveameti teistes prefektuurides on samasugused lastekaitseüksused juba olemas ja need üksused on end igati õigustanud.
„Lääne prefektuuris hakkab lastekaitsegrupp olema keskne kompetentsiüksus nii Põhja, Ida ja Lõuna prefektuuride lastekaitsegruppide, asjaomaste ametkondade, lääne lastemaja kui avalikkuse jaoks. Meie spetsialistid uurivad laste vastu suunatud seksuaalkuritegusid, aga nad on ka toeks ennetustegevuses, et inimesed oskaksid paremini märgata võimalikku seksuaalvägivalda ja julgeksid neist tähelepanekutest meile teada anda. Sest paraku on laste vastu suunatud seksuaalkuritegusid kordades rohkem, kui on politseis registreeritud,“ selgitab Pärn.
Tihedaks koostööpartneriks Lääne prefektuuri lastekaitsegrupile on Pärnus mullu avatud lääne lastemaja. „Kuigi sotsiaalkindlustusameti lastemaja koostöö lääne piirkonna uurijatega on toimunud juba alates 2017. aastast kui avati esimene lastemaja Tallinnas, olen ma väga rõõmus ja tänulik, et lastekaitsegrupp ka lääne piirkonda loodi. Põhja, lõuna ja ida lastemajade koostöö lastekaitsegruppidega on aasta aastalt näidanud, et valdkondadevaheline koostöö on end seksuaalselt väärkoheldud laste huvides igati tõestanud,” sõnab lastemajateenuse juht Anna Frank ning lisab: „Loodan, et ka lääne piirkonna lastekaitsegrupp koostöös lastemajaga tagab veel lapsesõbralikuma menetluse ja tõhusama ennetustöö ning suudab avastada rohkem juhtmeid, mille läbi jõuame abivajavate lasteni.”
Ennetustegevusigi hakkab lastekaitseüksus koos partneritega läbi viima kogu prefektuuri tööpiirkonna ehk Pärnu-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Rapla- ja Järvamaa piires. Et inimesed, kes lastega oma töös igapäevaselt kokku puutuvad, oskaksid märgata laste käitumises toimunud muutusi ja julgeksid kahtluse korral teavitada. Et nad teaks kuidas olukorrale reageerida ja mida ette võtta.
2022. aastal registreeriti Lääne prefektuuris 41 alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegu, mida oli üheksa võrra rohkem kui oli aastal 2021.

Anu Villmann
PPA pressiesindaja