Liiklusinfo 03.04.2024

Juhtimiselt kõrvaldati 11 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Inimvigastatutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.