Liiklusinfo 04.04.2024

Juhtimiselt kõrvaldati 5 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Inimvigastatutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.