Liiklusinfo 06.02.2023

Juhtimiselt kõrvaldati 6 narko või alkoholi tarvitamistunnustega sõiduki juhti.

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste kohta 06.02.2023 teateid ei laekunud.