Liiklusinfo 16.02.2023

Juhtimiselt kõrvaldati 9 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Inimvigastustega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.