Liiklusinfo 22.01.2022

Juhtimiselt kõrvaldati 48 narko või alkoholi tarvitamistunnustega sõiduki juhti.

Liiklusõnnetused

Inimvigastatutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud