Liiklusinfo 23.03.2024

Juhtimiselt kõrvaldati 19 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Inimvigastatutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.