Liiklusinfo 27.02.2023

Juhtimiselt kõrvaldati 11 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõiduki juhti.

Liiklusõnnetused

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.