Liiklusinfo 29.01.2024

Juhtimiselt kõrvaldati 7 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Liiklusõnnetused

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.