Liiklusinfo 31.01.2024

Juhtimiselt kõrvaldati 5 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Liiklusõnnetused

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.