Mereohutuse komplekskoolitus lisas Saaremaale mitusada meretarka noort

Juba viiendat korda toimunud mereohutuse komplekskoolitusel „Meri ja Mina ka!“ sai teadmiste võrra rikkamaks ligi 360 Saare maakonna õpilast.

Koolitusel läbisid maakonna 8. klasside õpilased nii teooriatunnid, mis toimusid Kuressaare spordihoones 4. ja 5. aprillil 2024 ning praktikatunnid, mis toimusid ASA SPA Hotelli veekeskuses 27. ja 28. mail 2024.

Koolituse eestvedaja, Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko sõnul on koolitus jõudnud küll omamoodi pisikese tähtpäevani, aga ometigi on iga kord omanäoline ja uus. „Tore oli näha, kuidas tänavu koos õpilastega asusid kõiki harjutusi vees läbi tegema ka paljud õpetajad – tõeline meeskonna vaim, solidaarsus ja mälestustepagas! Üks osalenud klassidest saab lähiajal värskete teadmistega ja oskustega end kanuumatkal kindlamalt ja turvalisemalt tunda. Loodan küll, et pole vaja päästmist tegelikkuses läbi teha, aga teadmine, et kõik oskavad ka üksteist aidata, see annab igale noorele kindlustunde ohu olukorras vees hakkama saada,“ ütles ta.

Kui koolituse teooriapäevadel jagati veekogudega ja seal juhtuvate õnnetustega seotud üldiseid teadmisi, esmaabivõtteid, päästevahendite kasutust ning tutvuti merepääste võimekusega, siis praktikapäevadel said õpilased ja õpetajad end proovile panna päriselt vees erinevate merel juhtuvate olukordade läbimängimisel. Muuhulgas harjutati veealuste väravate alt läbi ujumist, sukeldumist ja rõngaste basseini põhjast korjamist, uppuja päästmist, päästerõnga erinevail viisidel kasutamist, päästevesti vees selga panemist, jääpangale ronimist, paadiga toimetamist. Meeskonnatöö harjutusena tehti läbi laeva hukust pääsemine ja õiged võtted jõu ja meeskonna säästmiseks.

Saaremaa Vallavalitsuse arenduse peaspetsialisti Liisu Otsa sõnul näitasid Saare maakonna õpilased basseinis tehtud harjutustega üles erilist vaprust. „Harjutused olid proovile panevad, kuid väga vajalikud. Meie noored olid tublid ja ei andnud alla. Instruktoritele suur tänu koolituste läbiviimise eest ja Kuressaare politseijaoskonnale korraldamast!“ kirjeldas ta.

Kes mingil põhjusel basseiniharjutustest eemale jäid, said kohapeal kaasa mõelda ülesandeid lahendades. Sel aastal olid mõlemal päeval kohal ka esmaabi esindajad, kel tuli paaril korral ka oma oskuseid rakendada.

Žanna Kreštšenko lisas: „Vaatamata selle aasta palavatele tingimustele pidasid kõik vapralt vastu, eriti juhendajad. Kui mõelda sellel, miks me päris veekogu ääres koolitust läbi ei vii, siis meie kui koolitajate jaoks on oluline, et esimene kord selliseid harjutusi saavad noored teha läbi turvalises keskkonnas ja professionaalsete instruktorite juhendamisel ja valvsa pilgu all.“

Mereohutuse komplekskoolitust viisid läbi Saaremaa Vallavalitsuse esindajad, politseinikud, abipolitseinikud, vabatahtlikud merepäästjad MTÜ Saaremaa Vabatahtlikust Merepääste Seltsist ja MTÜ Muhu Merepääste Seltsist ning vabatahtlikud Eesti Punase Risti Saaremaa seltsist, Kaitseliidu Saaremaa Malevast ja Kuressaare haigla kiirabist.

Kuressaare politseijaoskond on koolitusi „Meri ja Mina ka!“ korraldanud nüüdseks viiel aastal (2017–2019 ja 2023–2024). Koolitussarjas on vee- ja mereohutusalast väljaõpet saanud ligi 1560 õpilast.

Mereohutuse komplekskoolituse praktikatunde toetavad lisaks Politsei- ja Piirivalveametile ning Saaremaa Vallavalitsusele ka suur hulk eraettevõtteid, kelle panuse üle on korraldajad ja õpilased väga tänulikud. Täname sponsoreid: Saaremaa Vesi OÜ, Premia, Saaremaa DeliFood OÜ, Viking Life-Saving Equipment. Lisaks suur tänu Eesti Punase Risti Saaremaa Seltsile ning Saaremaa Naiskodukaitsele.

Hedy Tammeleht
Politsei- ja Piirivalvemeti pressiesindaja
+372 5648 9065

Liisu Ots
Saaremaa Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist
+372 5622 6721