Mitmeid ametinõudeid rikkunud bussijuht sai karistuseks kümme päeva aresti

Harju Maakohus karistas kümne arestipäevaga juhikaardita bussijuhti, kes ei kasutanud kohustuslikku sõidumeerikut ega olnud läbinud vajalikku autojuhi ameti- ja täiendkoolitust.

24. mail teostasid PPA ja Maanteeameti ametnikud Harjumaal järelevalvet avalike maakonnaliinide üle. Kella 10.30 ajal peatati Ranna teel Kloogaranna külas liinibuss nr 127A. Tavapärase kontrolli käigus selgus, et bussijuhil puudus digitaalne juhikaart, ta ei kasutanud kohustuslikku sõidumeerikut ning ta ei olnud läbinud autoveoseaduse kohast autojuhi ameti- ja täiendkoolitust. Seda liini teenindab ettevõte ATKO Liinid OÜ.

Politseinikud pidasid 33-aastase bussijuhi väärteomenetluse raames kinni. Selgus, et meest on ka varasemalt erinevate süütegude eest karistatud. Harju Maakohus määras bussijuhile karistuseks 10 päevase aresti, mis pöörati viivitamatult täitmisele. Kui mees otsust edasi ei kaeba, jõustub see 1. juunil.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik selgitas, et sõidumeerik salvestab juhi töö- ja puhkeaega ning selle abil on võimalik teostada kontrolli kehtestatud nõuetest kinnipidamisest. „Erandina ei pea juht kasutama sõidumeerikut kuni 50 km pikkusel regulaarsel sõitjateveol, kuid konkreetsel juhul oli marsruut pikem. Antud bussile oli paigaldatud digitaalne sõidumeerik, mille kasutamiseks peab olema juhikaart, mis paraku juhil puudus,“ ütles Männik.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Toomas Korenev lisab, et vastava ameti- ja täiendkoolituse läbimine on vajalik, et bussijuht omandaks vajalikud teadmised sõitjateveo reeglistikust, töö- ja puhkeaja regulatsioonist ja sõidumeeriku kasutamisest. „Alates 1. jaanuarist 2020 on sõidumeeriku kasutamise kohustus sõitjate liiniveol ka alla 50-kilomeetristele liinidele. Erand jääb kehtima ainult linnaliinidele. Kõik need nõuded on paika pandud eesmärgiga, et kommertssõiduki juht oleks puhanud ja võimeline reisijad turvaliselt sihtpunkti viima,“ lisas Korenev.

Annika Maksimov

PPA pressiesindaja