Mundrikandjad üle Eesti aitavad koolialguse esimestel päevadel lastel turvaliselt koolipinki jõuda

Esimestel koolipäevadel võib üle Eesti näha politseinikke ja vabatahtlikke koolide ja ristmike juures, et oma kohalolekuga tuletada sõidukijuhtidele meelde – kool algas, märka väikest liiklejat.

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul on politsei septembri alguses hüppeliselt suurenevaks liikluskoormuseks valmis. „Kooliaasta alguses tegeleme aktiivselt liiklusohutusega. Julgestame traditsiooniliselt ülekäiguradasid ja kooliteid üle Eesti. Oma tegevustesse kaasame nii abipolitseinikke kui ka vabatahtlikke,“ ütles Loigo.

Politsei palub lapsevanematel leida aeg lapsega kooliminekut ja sealt tulekut mitu korda harjutada. „Lapsele on kindlasti vaja selgitada liiklemise põhireegleid. Teeületamine on lubatud ainult rohelise fooritulega ning eelnevalt tuleb alati veenduda, et sind on märgatud ja lähenev sõiduk peatub,“ rõhutas juhtivkorrakaitseametnik.

Lastele, kes kasutavad ühistransporti, tuleb kindlasti üle rääkida teekond bussipeatusesse, isegi kui see tundub lühike ja lihtne. Samuti reeglid, mis käivad bussi peale mineku ja sealt maha tuleku kohta ja seda, et bussis tuleb kinni hoida ning võimalusel end turvavööga kinnitada.

Vanemad, kes viivad lapsi autoga kooli, peavad arvestama õppeasutuste ümber tekkivate ummikutega. „Jätke piisav ajavaru oma teekonna läbimiseks, siis säilib ka meelerahu,“ soovitas Loigo. Tähelepanelik tuleb olla koolide juures peatumisel ja parkimisel, et tagada laste autost väljumisel ja autosse sisenemisel nende turvalisus.

„Kogu tähelepanu peab olema pööratud ümbritsevale liiklusele, nutiseadmed ja kõrvaklapid liiklusesse ei sobi. Ka jalgratta, tõukeratta, rula või muu vahendiga liigeldes tuleb olla tähelepanelik ning teistega arvestav. Hooletus on liikluses üks suuremaid õnnetuste põhjustajaid,“ tõdes Loigo.

Liiklusreeglid on meie kõigi turvalisuse jaoks. Neid täites oleme eeskujuks kõigile, kuid eelkõige lastele. Olgem eeskujulikud liiklejad, et kooliaasta mööduks turvaliselt ja ohutult. Ilusat õppeaasta algust!

Annika Maksimov


PPA pressiesindaja