Muudatus Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis

EL Nõukogu otsustas eile, 10. septembril, pärast korrapärast ülevaatust pikendada kuni 15. märtsini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Nõukogu otsustas ülevaatuse tulemusena ajakohastada kandeid 41 isiku ning 28 üksuse kohta jätta kohta. Kokku on sanktsioneeritute nimekirja kantud 175 isikut ja 44 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeldu ning külmutamise kohustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsused (ÜVJP) 2020/1269, millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1267, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 269/2014.

Muudatused jõustuvad homme, 12. septembril.