Oktoober on keelatud ja ohtlikest esemetest loobumise kuu

Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Prokuratuur kutsuvad üles inimesi teavitama nende valduses olevatest loata relvadest ning lõhkematerjalist. Kampaania eesmärk on vähendada kodudes leiduva ohtliku lõhkematerjali ning seadusega keelatud relvade hulka, aga ka meelde tuletada, et lõhkematerjali ning relvade vabatahtliku loovutamise eest ei karistata.

Maailmasõdadest on nii Eesti maapõue kui ka kodudesse ja taludesse jäänud hulganisti relvi, laskemoona ning lõhkematerjali, mis võivad ühel või teisel viisil varem või hiljem inimeste kätte sattuda. On oluline teada, et nende hoiustamine ja käitlemine on ebaseaduslik, kuid vabatahtlikule loovutamisele karistust ei järgne. Koju jäänud ohtlikke esemeid saab kartmata karistust loovutada mitte ainult oktoobrikuus toimuva kampaania vältel, vaid ka muul ajal.

Politsei- ja Piirivalveameti politseileitnant Riita Proosa: „Kui enamasti jõuavad ebaseaduslikud relvad või info nende käitlemisest politseinikeni tähelepanelike naabrite abil või siis mõne raske õnnetusjuhtumi või süüteo tagajärjel, siis nüüd tuletame taas meelde, et kõigil on võimalus nende valduses olevad ohtlikud ja ebaseaduslikud esemed politseile üle anda enne, kui midagi traagilist juhtub.“ Seejuures, ka lahkunud vanaisa jahirelva hoidmine mälestusesemena on ilma loata keelatud.

„Kõige sagedamini leitakse lõhkematerjali sügiseti ning kevaditi käies metsas seenel ja marjul, harides põldu või renoveerides vanu maju ja korrastades nende ümbrust. Võib tunduda, et vana ja roostes lõhkekeha on kaotanud oma jõu ning on ohutu, kuid tegelikkus on vastupidine – ka selle liigutamine võib kaasa tuua traagilised tagajärjed,“ hoiatab Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann. Mitte mingil juhul ei tohi lõhkeainet, detonaatoreid, lõhkekehi, relvi ja laskemoona ise päästekomandosse või politseijaoskonda viia. Ohtlikust leiust tuleb koheselt teavitada häirekeskust helistades numbril 112. Häirekeskus edastab info politseile või demineerijatele, kes tulevad kohale ning ohtlikud ja keelatud esemed ära viivad.

„Nii jäänuks suure tõenäosusega olemata ka hiljutine sündmus Jõgevamaal, kus 77-aastase mehe valduses olnud lõhkematerjal plahvatas ning eakat meest raskelt vigastas. Sama vahejuhtumi edasise uurimise käigus ilmnes aga teinegi murettekitav teadmine, et mees hoiustas oma kodus lisaks lõhkematerjalile veel ka kaheksat ebaseaduslikku tulirelva ja laskemoona. Need mõistagi võeti politseisse hoiule ning asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust,“ märkis politseileitnant lisades, et see sündmus ilmestab väga selgelt, kui ohtlikud on relvad ning lõhkematerjal oskamatu inimese käes, kelle tõttu võivad ohtu sattuda nii kõrvalised inimesed kui ka sündmuskohale appi tulnud ametnikud.

Mulluse kampaania käigus kogusid Päästeameti pommigrupid ja PPA ühtekokku 17,5 kilogrammi lõhkeainet, 2,65 kilogrammi püssirohtu, ühe õppeotstarbelise lõhkevahendi, 46 ühikut pürotehnikat, 230 detonaatorit, ühe tankitõrjemiini, kaks käsigranaati ja kaks mürsku, 49 tulirelva, ligikaudu 31 000 erineva kaliibriga padrunit, signaalrakette, lõhkepakette, haavleid ning erinevaid relvaosi.

Taavi Prints
kommunikatsiooniosakond
nõunik (sisuloome)
mob: +372 5198 5914
...