Pärnut väisab sel nädalal USA tuntud professor ja politseijuht Gary W. Cordner

16. – 20. aprillini viibib Pärnus USA professor ning endine politseijuht Gary W. Cordner, kes on avaldanud mitmeid raamatuid ja artikleid kogukonnakesksest politseitööst. Nädala jooksul annab Cordner Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis avatud loengu politseitöö trendide teemal ja räägib Lääne prefektuuri poolt korraldataval konverentsil turvalisuse tagamise rollidest kogukonnas.

Lääne prefektuuri teabebüroo juht Argo Tali usub, et professor Cordneril on politsei juhtimise korraldamise ja kogukonnaga koostöö tegemise kohta palju õpetada. „Peale haldusreformi on hästi tähtis see, et kõikidel kogukonnas turvalisuse teemadega tegelevatel koostööpartneritel tekiks ühine arusaam, et nad ei ole üksi ning selleks, et saada paremaks, tuleb koostööd teha senisest veelgi rohkem ja kindlasti tulevad siin kasuks kogemused teistest riikidest,“ rääkis Tali.

„Me oleme olnud tublid ja tausta arvestades kiiresti arenenud ning enda tee leidnud, kuid tegelikult on veel mitmeid võimalusi, kuidas kogukonnaga koos tegutseda ja politseitööd korraldada. Saame Cordneri kogemusi kuulates laiendada silmaringi ja suurendada võimalusi tõhusamaks koostööks kogukonnaga,“ lisas Tali.

Teisipäeval annab Cordner Pärnu kolledžis loengu, kus käsitletakse trende politseitöös. Neljapäeval on Cordner peaesineja Strand SPA ja konverentsihotellis toimuval konverentsil „Turvalisuse tagamise rollid kogukonnas“. Konverentsil osalevad politseiametnikud Eestist ja Lätist, koostööpartnerid mittetulundusühingutest ja kohalikest omavalitsustest. Lisaks kohtub professor Lääne prefektuuri juhtkonnaga, TÜ Pärnu kolledži direktor Henn Vallimäega ja Politsei- ja Piirivalvekolledži direktor Kalvi Almoseniga.

Gary W. Cordner viibib Eestis projekti „Kogukonna turvalisuse nimel teadlikult tegutsevate toimijate ringi arusaamade ühtlustamine“ raames. Programm on ellu viidud tänu Balti-Ameerika Vabaduse Fondi (BAFF) rahastusele.

Kristi Raidla
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
+372 444 6450
+372 53 868 437
kristi.raidla@politsei.ee