Peipsi järvistul testitakse valgustusega püsipoisid

Tänavu paigaldati Peipsi järvistule piirirežiimi alasse esmakordselt 11 valgustusega püsipoid, mis jäävad piiriveekogule aastaringselt.

„Kui aastaringsed poid testperioodi järel end õigustavad, saab piiriveekogu looduses veelgi paremini jälgitavaks ning väheneb eeldatavasti ka eksitusest tingitud ebaseaduslike piiriületuste hulk,“ sõnas PPA integreeritud piirihalduse büroo nõunik Aimar Köss. Ta märkis, et eelnevalt katsetatakse testperioodi vältel, kuidas püsipoid karmimatele ilmastikutingimustele vastu peavad.

„Järvele minejad peaksid teadma, et püsipoid ankurdati 20 meetri kaugusele ajutisest kontrolljoonest ehk piirirežiimi alasse, kus kõrvalistel inimestel viibimine on keelatud. Valgustusega püsipoid on piiriveekogul liikujatele eelkõige abivahendiks, mis aitavad visuaalselt kontrollida oma asukohta piirijoone suhtes. Kindlustamaks, et keegi piirirežiimi alasse ei satu, tuleb igal juhul järvele minnes kaasa võtta navigatsioonivahendid,“ soovitas Köss.

Reaalajas ülevaate piiriveekogul olevate hooajaliste ja aastaringsetest ujuvmärkidest saab Veeteede Ameti veebirakendusega Nutimeri (https://gis.vta.ee/nutimeri/). Ühtlasi saab abistavat infot piiriveekogul liikumise kohta küsida lähimast kordonist.

Et aga tooder või poi hoia iseenesest ära tahtmatuid piiriületusi, paluvad piirivalvurid inimestel piiriveekogudel liikudes olla tähelepanelikud, järgida veemärke ja ilmastikuolusid ning ka ohutu paadisõidu põhitõdesid.

Viimastel aastatel on navigatsioonihooajaks Peipsi järvistul piirirežiimi ala tähistatud 130 kollase toodriga. Kui Piirissaarest lõuna suunas Lämmi- ja Pihkva järvel olevad 51 toodrit ning Narva veehoidlal olevad 45 toodrit jäetakse vette aastaringselt, siis Piirissaarest põhja suunas olevad 79 toodrit on hooajalised ning tuleb jäätumisperioodiks veest välja võtta. Praegugi eemaldab Veeteede Amet Peipsi järvelt toodreid, kuivõrd talvistes tingimustes võivad need kahjustada saada või rüsijääga ankurdatud kohalt liikuda ja kalastajaid piirijoone kulgemise hindamisel eksitada. Kus triivjääd on vähem, saab kollased toodrit vette jätta aastaringselt.

Aastaringsete jääklassi poide soetamine on osa kogu idapiiri väljaehitamise programmist, mida rahastatakse idapiiri väljaehitamise eelarvest läbi Eesti riigi eelarve.

Kerly Virk
PPA kommunikatsioonibüroo
52 03 403