Piirivalve ajalugu sai aastapäevaks kaante vahele

1. novembril möödub piirivalve loomisest 98 aastat ja taasloomisest 30 aastat, mille puhul sai kaante vahele piirivalve ajalugu käsitlev raamat „Eesti piirivalve ajalugu 1918-2020“.

PPA peadirektor Elmar Vaher sõnas, et selles, mida Eesti on aastatega saavutanud, ei ole midagi enesestmõistetavat. „Väga oluline on mäletada, kes on need kangelased, tänu kellele elame me täna vabas ja turvalises riigis. „Mul on väga hea meel, et meie piirivalve põnev ajalugu on saanud väärikalt kaante vahele ja see on ilus kingitus Eesti piirivalve taasloomise 30. aastapäevaks,“ ütles ta.

Eesti piirivalve looja ja esimene ülem Andrus Öövel märkis raamatu esitlusel, et repressiivorganite võimekustele tagantjärele mõeldes on hämmastav, kui paljud mehed leidsid 30 aastat tagasi endas üles iseolemise alge ja olid valmis tegutsema ööpäevaringselt selle nimel, et Eesti riik sünniks. „Võib öelda, et piirivalve sündimise lugu on Eesti riigi sündimise lugu ning vaadates, kuhu oleme riigis tervikuna jõudnud, on minu meelest põhjust tulemusega rahul olla,“ märkis Öövel.

Raamatu üks autoreid Anu Raudsepp lisas, et piirivalve ajalugu käsitlev raamat aitab laiemalt mõista 20. sajandi Eesti keerukat lugu omariikluse loomisest, selle kaotamisest ja taasloomisest. „Piirivalve taasloomisel on seejuures olnud tähtis roll, sest piiride valve alla võtmine lõi omakorda soodsa pinnase Eesti riigi sünniks. Seda paljuski tänu tollal väsimatult töötanud piirivalvuritele, kes soovisid südamest, et Eesti oleks hoitud ja kaitstud. Mitmete piirivalvurite meenutusi saab lugeda ka värskest ajalooraamatust,“ lubas ta.

Põhjalik uurimus raamatu autorite Anu Raudsepa ja Ingrid Mühlingi sulest käsitleb Eesti piirivalvet Eesti Vabariigis 1918–1940 ja 1990–2020 ning Eesti piirivalvureid piiril okupatsioonide alguses Teise maailmasõja ajal. Raamat tugineb arhiiviallikatele ja teemakohastele ajaloouurimustele. Väärtust lisavad sellele intervjuud teenekate piirivalveametnikega, kes on seisnud taasiseseisvunud Eesti riigi piirivalve sünni juures ja teinud kaasa selle viimaste aastakümnete arengud.

Piirivalve ajalugu käsitlevat raamatut saab soetada Argo kirjastusest ja suurematest raamatupoodidest.

  • Fotod raamatu esitluselt: https://onedrive.live.com/?id=FD9C73409D4B58A7%21609&cid=FD9C73409D4B58A7
  • Videoklipp: https://www.facebook.com/politseijapiirivalveamet/videos/428372154813443

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
52 03 403