Piirivalvejuht: piiriehitus tõstab julgeoleku kõrval ka kohalike elukvaliteeti

18. aprillil kohtusid Setomaa vallaesindajad Piusa kordonis piirivalvuritega, et tutvuda olukorraga piiril ning arutada koostöökohti seoses piiriehituse ja piiriäärsete elanike igapäevase turvalisuse tagamisega.

Piirivalvebüroo juht Tamar Tamm ja piiriesindaja Aimar Köss tutvustasid Setomaa vallavanem Raul Kudrele, volikogu esimees Rein Järvelillele ja kohaliku kultuurielu edendaja Aare Hõrnale piirivalvurite väljakutseid igapäevatöös ning andsid ülevaate piiriehituse seisust, mis puudutab väga vahetult Eesti ja Venemaa piiriäärsel alal paiknevaid Setomaa valla elanikke.

„Ajal, mil julgeolekuolukord maailmas on jätkuvalt keeruline ning surve välispiirile püsib, peame välja ehitama korraliku piiri, mis tagaks riigi julgeoleku Setomaast Saaremaani välja. Võrreldes muu maailmaga ehitab Eesti ainulaadset piiri, mis on kaetud kõrgtehnoloogiliste vahenditega ning annab võimaluse reageerida piirijuhtumitele enne veel, kui rikkumine toime pannakse,“ märkis ta.

Statistikast nähtub, et viimastel aastatel on surve Eesti ja Venemaa vahelisele maismaapiirile sisuliselt kogu ajutise kontrolljoone ulatuses, sama olukord iseloomustab ka pikki Peipsit kulgevat kontrolljoont.

Piirivalvejuht lisas, et piiriehitustööd loovad ka senisest paremaid võimalusi piiriäärsete elanike elukvaliteedi tõstmiseks ja kohaliku elu elavdamiseks. „Rajame piirivalvuritele hulga ligipääsuteid piiriäärsele alale, mida saavad vajadusel kasutada ka kohalikud ja külalised. Samuti renoveerisime väga halvas seisus olnud piiriäärse Vaniku järve, mida nüüd saab kasutada kalastaja kõrval ka supleja. Miks mitte looduskaunist kohta tulevikus kasutada ka huvipunktina, kus kohalike kõrval ka külalised mõnusalt aega saaks veeta,“ pakkus Tamm.

Tagamaks seiresüsteemide töökindlus, ehitatakse piiriäärsele alale välja elektri liitumispunktid ja kümmekond alajaama. Samuti on piiriehitustööde käigus juba välja ehitatud osa elektriliinist piiriäärsele alale, kus see varem täiesti puudus. „See annab ka piiriäärsetele elanikele võimaluse oma elektrivastustatust parendada,“ märkis Tamm.

Ehitustööd katselõigul näitasid, et kümnemeetrisest piiriribast kogu taristu ära mahutamiseks ei piisa, mistõttu jätkati läbirääkimisi maaomanikega maa juurde küsimiseks. „Kohalikud inimesed on olnud mõistvad ja suur osa kokkuleppeid on sõlmitud,“ kinnitas büroojuht vallavanemale.

Mullu haldusreformi järgselt Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ühinemise teel moodustunud Setomaa vald hõlmab suure osa Kagu-Eesti piiriäärsetest aladest, kus piiriturvalisust tagavad Lõuna prefektuuri piirivalvurid ja korrakaitsjad.

Juba maikuus toimub vallaesindajate ja kohalike piirivalvurite järgmine kohtumine eesmärgiga viia läbi ühine piiripatrull, mille käigus vahetult võrrelda, millised on tänased piirivalvurite töötingimused piiriäärsel soisel alal ning milline võiks katselõigu eeskujul olla lõplikult väljaehitatud piir.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
52 03 403