Piirivalvurid tabasid Narva veehoidlal kaks piirirežiimi rikkujat

Piirivalvurid tabasid täna Narva veehoidlal kaks kalapüüdmise käigus ajutist kontrolljoont ületanud Vene Föderatsiooni kodanikku.

Täna pärast kella 13 märkasid piirivalvurid Narva veehoidlal korduvalt ajutist kontrolljoont ületanud alust. Kella 14 ajal pidasid piirivalvurid aluse ja sellel olnud kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku kinni.

“Mehed püüdsid piirirežiimi alal kala. Oma sõnul olid nad ka varasemalt Narva veehoidlal käinud, kuid viimati olevat nad juhindunud vees olnud kergepoidest,” ütles Narva kordoni välijuht Karin Ojamaa.

Mehed tunnistasid oma rikkumist ning paadijuhile määrati kiirmenetluses karistuseks rahatrahv. Pärast menetlustoiminguid anti mehed koos alusega üle Vene Föderatsiooni piirivalvuritele.

“Kõik piiriveekogul liiklejad peavad alati veenduma, et nad ei paneks toime piirirežiimi rikkumisi ega ületaks ajutist kontrolljoont. Juhul, kui ajutist kontrolljoont pole kergepoidega märgistatud, tuleks kasutada GPS-seadet,” selgitas Ojamaa.

“Politsei reageerib igal juhul kõigile piiririkkumistele ning seaduste mittetundmine ei vabasta kedagi vastutusest. Meie jaoks on oluline, et kõik järgiksid kehtivaid seadusi ühtmoodi ja piir peaks,” rääkis välijuht.

Kristjan Lukk
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
6123052 / +372 58727356