Politsei hoiatab – kustutage vanadest andmekandjatest olemasolev sisu

Politsei tuletab meelde, et enne oma vanade andmekandjate äraandmist tuleb olla veendunud, et nendes olev sisu on täielikult ära kustutatud. Nii saab vältida tundliku materjali sattumist võõrastesse kätesse, kes seda väljapressimise eesmärgil ära võivad kasutada.
Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse selgitab, et kuigi prefektuuris on väljapressimiste arv vähenenud, siis praktiseerivad kurjategijad jätkuvalt väljapressimist interneti teel, ähvardades inimesi delikaatsete andmete avaldamisega juhul, kui ei täideta kurjategijate soove. “Paljudel juhtudel on tegemist inimese mõjutamisega ilma, et kurjategijatel oleks reaalselt kannatanu kohta kompromiteerivat materjali. Samas on ka olukordi, kui inimeste hooletuse või teadmatuse tõttu satub kurjategijate valdusesse andmeid, milliste avaldamine kahjustaks oluliselt nende mainet. Õnneks ei ole neid juhtumeid palju, kuid hoolikas peab sellegipoolest olema,“ tõdeb kriminaalbüroo juht.

Hiljuti saigi Ida prefektuur teate selle kohta, et üks inimene on langenud andmekandjalt kustutamata andmete tõttu väljapressimise ohvriks. Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova sõnul sattus juhuslikult võõrastesse kätesse mälupulk, mille peal oli selle omanikku puudutav intiimse sisuga materjal. „Mälupulga enda valdusesse saanud inimene tuvastas selle peal olevate andmete pinnalt mälupulga omaniku ning hakkas andmete avaldamise ähvardusel temalt raha välja pressima. Kannatanu pöördus politseisse ning juhtunu osas alustati kriminaalmenetlus,“ kirjeldab Hristoforova.

Prokuröri sõnul suhtuvad õiguskaitseasutused sellist liiki kuritegudesse väga tõsiselt ja väljapressimised on kriminaalkorras rangelt karistatavad.. „See konkreetne juhtum sai lahenduse üleeile kohtus, kui kokkuleppemenetluses mõisteti raha välja pressinud 38-aastasele mehele karistuseks kaks aastat tingimisi vangistust katseajaga kaks aastat ja kuus kuud,“ ütles Hristoforova.

„Üldiselt on kannatanute käitumine olnud ähvardavate kirjade saamise korral ainuõige – nad on kohe ühendust võtnud politseiga. Probleem seisneb aga selles, et kurjategijad kasutavad ära inimeste hooletut digiandmete käitlemist. Järjest rohkem andmeid salvestatakse digitaalselt ning nende kaitsmine on sama oluline, kui füüsilise vara eest hoolitsemine. Kui inimene on kindel, et tema andmed on kaitstud, siis ei pea ta väljapressimisi kartma,“ väidab Rainet Juuse.

Juhul, kui olete langenud väljapressimise ohvriks, peab koheselt võtma ühendust politseiga hädaabinumbril 112. Kui teie nutitelefon on sattunud võõra inimese kätte, tuleb viivitamatult andmed võimalusel kustutada distantsilt, kasutades selleks ettenähtud rakendusi. Kui telefonis on sisse lülitatud rakendus Find My Phone, siis on võimalik kadunud, varastatud või müüdud telefoni sisu distantsilt kustutada järgmiste linkide kaudu:

iOS - http://www.icloud.com/

Android - http://www.google.com/android/devicemanager

Pavel Prokopenko
PPA pressiesindaja
5690 4709