Politsei- ja Piirivalveamet otsib nime kolmele uuele veesõidukile

2023. aastal saab PPA endale kolm uut veesõidukit – ühe kaatri ja kaks mootorpaati. Kombekohaselt antakse suurematele veesõidukitele ka oma nimi, mistõttu kuulutab PPA välja nimekonkursi. Nimekandidaate saab pakkuda 25. augustist kuni 1. septembrini. Parima nime igale veesõidukile valib välja komisjon.

PPA mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla rääkis, et kaater on Pikse ja Udria sarnane ning kaks mootorpaati Piiri-Liisu ja Kessu aluste tüüpi. „Plaanide kohaselt saavad uued veesõidukid endale nii Kärdla, Kuressaare kui ka Pärnu politseijaoskonnad, kus neid hakatakse kasutama otsingu- ja päästetöödel ning õiguskorra kaitseks ja järelevalvetegevusteks, vajadusel ka haigete transpordiks või merepiiri valvamiseks,“ rääkis Kohtla.

Kohtla sõnul peab veesõidukile sobiv nimi peab olema valitud loodusnähtuste või veelindude hulgast, iseloomustama veesõidukit ja selle tööpiirkonda või olema naise- või kohanimi. „Nimi peab selgelt erinema teistest Eestis registreeritud laeva nimedest ja see peab olema raadioeetris selgelt arusaadav. Nimes ei tohi kasutada sõna „Eesti” ega selle võõrkeelseid vasteid ning see ei või olla vastuolus heade kommetega,“ ütles Kohtla.

Pakkuda võib rohkem kui ühe nime ja oma pakkumised saab kirja panna kasutades sli.do keskkonda (#243108). Komisjon vaatab üle kõik laekunud nimepakkumised ja valib välja parima nime igale veesõidukile. Enim hääli kogunud nime pakkujale on välja pandud auhind PPA meenetest. Uued veesõidukid ehitab Baltic Workboats AS.

PPA kaater Pikne

PPA kaater Pikne

PPA mootorpaat Piiri-Liisu

PPA motoorpaat Piiri-Liisu

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437