Politsei- ja Piirivalveamet sai täna Sisekaitseakadeemiast 41 uut kolleegi.

Täna toimus Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži pidulik lõpuaktus.

Täna lõpetasid Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži politseiteenistuse õppekava päevaõppevormis õppinud üliõpilased. Akadeemia lõpetas korrakaitse süvaõppesuunal 16, kriminaalpolitsei õppesuunal 12 ja piirivalve õppesuunal 13 lõpetajat. Kriminaalpolitsei õppesuunal oli ka 3 cum laudet.

Lõpetajaid tervitasid ja õnnitlesid Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, siseminister Mart Helme, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Krista Aas ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen.

Aktuse avas akadeemia rektor Marek Link, kes sõnas oma kõnes: ’’Tänased Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži lõpetajad suunduvad teenistusülesandeid täitma olukorras, kus julgeoleku ja turvalisuse olukord on kompleksne ning kiiresti muutuv. Siin ainult väljaõppest ei piisa, Eesti vajab ametnikke, kes suudavad ka tundmatutes olukordades hästi kohaneda, areneda ja toime tulla andes endist igapäevaselt kõik. Seetõttu väärtustab ka Sisekaitseakadeemia just haritud politsei-ja piirivalveametnikke, mille tunnistajaks on ka tänane Sisekaitseakadeemia 25. lend. Ühtlasi tähistame ka sellel aastal Eesti politseihariduse 30. juubeliaastat’’.

’’Seni õpitu on ladunud tugeva vundamendi, selleks, et te kõigi eesseisvate väljakutsetega toime tuleksite. Usun, et saate kõigega hakkama. Tänan teid ja soovin õnne ning edu!’’, sõnas siseminister Mart Helme oma tervistusvideos lõpetajatele.

Politsei- ja Piirivalveameti tervituskõneks sai sõna peadirektorI asetäitja Krista Aas.

Sisekaitseakadeemias õppimiseks esitati sel aastal kokku 931 avaldust, millega akadeemia on väga rahul. Avaldusi laekus võrreldes eelmise aastaga 118 võrra rohkem ja see on igati rõõmustav, arvestades kasvavat vajadust Eesti siseturvalisuse uute töötajate järele.

Erialadest oli kõige suurem konkurss tänavu politseiteenistuse erialale, kus soovijaid oli ühele õppekohale pisut üle 7. Politseiametniku kutseõppe erialal oli samuti kõva konkurss 4,08 soovijaga ühele õppekohale.

Septembris lõpetab Sisekaitseakadeemia politseiametniku kutseõppe eriala.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

Sisekaitseakadeemia turundus- ja kommunikatsiooniosakond